Hotărârile Consiliului Local Năvodari din anul 2022

0
957

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 04.05.2022:

1. HCL nr. 117/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Extindere si modernizare sistem de supraveghere video in Orasul Navodari, judetul Constanta, prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10 – Fondul local, I.1 – Mobilitate urbana durabila – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”

2. HCL nr. 118/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Dotare spatii urbane cu infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) Oras Navodari, judetul Constanta, prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10 – Fondul local, I.1 – Mobilitate urbana durabila – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”

3. HCL nr. 119/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitare moderata a cladirilor publice – Primaria Orasului Navodari”

4. HCL nr. 120/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitare moderata a cladirilor publice – Gradinita nr. 3 Lumea Florilor”

5. HCL nr. 121/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitare moderata a cladirilor publice – Cresa nr.20 Navodari”

6. HCL nr. 122/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si cheltuielilor aferente proiectului ”Reabilitare moderata a cladirilor publice – Cladirea nr. 29 fost sediu administrativ”

7. HCL nr. 123/04.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice loturi cu numar cadastral 100976, 101699, 108844, 106710, 102797, 102821, 102826   

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.04.2022

1.HCL nr. 98/28.04.2022 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

2.HCL nr. 99/28.04.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22320/23.06.2010 pentru spatiul nr. 1 situat in Piata Centrala Navodari

3.HCL nr. 100/28.04.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20753/07.06.2010 pentru spatiul nr. 2 situat in Piata Centrala Navodari

4.HCL nr. 101/28.04.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20759/07.06.2010 pentru spatiul nr. 3 situat in Piata Centrala Navodari

5.HCL nr. 102/28.04.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Sperantei nr. 43, judetul Constanta

6.HCL nr. 103/28.04.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S9 nr. 6, LOT 198, judetul Constanta

7.HCL nr. 104/28.04.2022 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Albinelor nr. 30A, judetul Constanta

8.HCL nr. 105/28.04.2022 privind vanzarea prin licitatie a unui teren situat in Navodari, strada A1 (lot 66/2/1), judetul Constanta

9.HCL nr. 106/28.04.2022 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Promenada Navodari fn, lot 3, judetul Constanta

10.HCL nr. 107/28.04.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A., pentru un teren in suprafata de 48 mp, situat in Navodari, str. A5, lot 2 si strada A6, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton si a unui stalp tip 12G/31

11.HCL nr. 108/28.04.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren intravilan Lv 216/08, in suprafata de 62 mp, situat in Navodari, Bulevardul Mamaia Nord, judetul Constanta, in vederea amplasarii a doua PTAB-uri

12.HCL nr. 109/28.04.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 54 mp, situat in Navodari, str. Hanului, lot 1, judetul Constanta, in vederea reamplasarii punctului de conexiuni nr. 1929 existent

13.HCL nr. 110/28.04.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A. – DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., asupra terenului identificat cu IE: 120737, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilelor C1, C2 si C3 situate in Navodari, strada Corbului nr. 84, lot 2, judetul Constanta

14.HCL nr. 111/28.04.2022 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.

15.HCL nr. 112/28.04.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.

16.HCL nr. 113/28.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta

17.HCL nr. 114/28.04.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari

18.HCL nr. 115/28.04.2022 privind completarea H.C.L. nr. 26/10.02.2022 a principalelor manifestari sportive din anul 2022, cu evenimentul sportiv „Sport in Familie” ce se va desfasura in Orasul Navodari

19.HCL nr. 116/28.04.2022 privind aprobarea organizarii FESTIVALULUI DE TEATRU ALEXANDRU ARSINEL, Editia a II-a, in data de 4 iunie 2022, de catre Casa de Cultura Pontus Euxinus Navodari 

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 26.04.2022

HCL nr. 97/26.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “Extindere retea  gaze naturale cartier Midia-Sat si Peninsula”, precum si aprobarea depunerii acestuia la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in vederea finantarii in cadrul Programului National de Investitii “Anghel Sligny”

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 19.04.2022

 1. HCL nr. 88/19.04.2022 cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Rosca Cristian-Gelu si vacantarea locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local Navodari
 2. HCL nr. 89/19.04.2022 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 3. HCL nr. 90/19.04.2022 privind transmiterea in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit „Lumea Florilor” Oras Navodari, unitate de invatamant cu personalitate juridica a imobilelor constructii si teren aferent Cresei nr. 20, oras Navodari, proprietatea publica a UAT Navodari
 4. HCL nr. 91/19.04.2022 privind completarea si modificarea HCL Navodari nr. 35/24.03.2022 cu privire la aprobarea atriburii directe a gestiunii serviciului public de adminstrare si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari
 5. HCL nr. 92/19.04.2022 privind modificarea Anexei 1 la caietul de sarcini aprobat prin HCL Navodari nr. 9/10.02.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului publc de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari
 6. HCL nr. 93/19.04.2022 privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Orasul Navodari nr. 26490/28.04.2017
 7. HCL nr. 94/19.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 1”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia
 8. HCL nr. 95/19.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 2”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia
 9. HCL nr. 96/19.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din orasul Navodari – Grup 3”, a descrierii sumare a investitiei propuse a fi realizata prin proiect si a cheltuielilor aferente acestuia

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.03.2022

 1. HCL nr. 31/24.03.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. HCL nr. 32/24.03.2022 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2021
 3. HCL nr. 33/24.03.2022 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.
 4. HCL nr. 34/24.03.2022 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari
 5. HCL nr. 35/24.03.2022 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari
 6. HCL nr. 36/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor amenajate pe domeniul public al Orasului Navodari
 1. HCL nr. 37/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S15, LOT 60, judetul Constanta
 2. HCL nr. 38/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S11, LOT 159, judetul Constanta
 3. HCL nr. 39/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 176, judetul Constanta
 4. HCL nr. 40/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 178, judetul Constanta
 5. HCL nr. 41/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S9 nr. 19, LOT 202, judetul Constanta
 6. HCL nr. 42/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S8, LOT 214, judetul Constanta
 1. HCL nr. 43/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Sperantei nr. 5, judetul Constanta
 2. HCL nr. 44/24.03.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/1, judetul Constanta, pentru realizarea obiectivului Infiintare centru de recreere prin echitatie, agrement, hipoterapie si realizare ateliere de dezvoltare persoanala pentru copii si tineri
 1. HCL nr. 45/24.03.2022 cu privire la modificarea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 1231/07.09.2018
 2. HCL nr. 46/24.03.2022 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Albinelor nr. 30A, judetul Constanta
 3. HCL nr. 47/24.03.2022 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Constantei, fn, judetul Constanta
 4. HCL nr. 48/24.03.2022 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor, fn, judetul Constanta                                             
 5. HCL nr. 49/24.03.2022 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Stadionului nr. 2bis, lot 1, lot 2, judetul Constanta
 6. HCL nr. 50/24.03.2022 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Sperantei, fn, judetul Constanta
 7. HCL nr. 51/24.03.2022 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situate in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 3, judetul Constanta
 8. HCL nr. 52/24.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 3, ap. 15, judetul Constanta
 9. HCL nr. 53/24.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, parter, ap. 2, judetul Constanta
 10. HCL nr. 54/24.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 2, ap. 9, judetul Constanta
 11. HCL nr. 55/24.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 2, ap. 10, judetul Constanta
 12. HCL nr. 56/24.03.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 4, ap. 20, judetul Constanta
 13. HCL nr. 57/24.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 13938/17.05.2007 pentru terenul in suprafata de 4,46 mp situat in Orasul Navodari, strada Liliacului
 14. HCL nr. 58/24.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 20559/16.05.2013 pentru terenul in suprafata de 350,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Constantei FN
 15. HCL nr. 59/24.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 31062/10.07.2014 pentru terenul in suprafata de 8,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Marii
 16. HCL nr. 60/24.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 19163/15.05.2012 pentru terenul in suprafata de 12,40 mp situat in Orasul Navodari, strada Midiei
 17. HCL nr. 61/24.03.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 19612/29.04.2013 pentru spatiul nr. 8 situat in Piata Centrala Navodari
 18. HCL nr. 62/24.03.2022 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Asociatiei de utilitate publica Organizatia de Management a Destinatiei Statiunea Mamaia Nord
 19. HCL nr. 63/24.03.2022 cu privire la demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utilitate publica și crearea unui culoar tehnologic în zona de protecție și siguranță aferentă lucrării de investiții „Înlocuire tronson conductă Constanța -Midia Ǿ 24, zona Năvodari, aproximativ 1100 m”
 20. HCL nr. 64/24.03.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru amplasarea de noi capacitati energetice de interes public, alcatuite din stalpi LEA MT si PTAB-uri
 21. HCL nr. 65/24.03.2022 cu privire la incheierea unui protocol intre ORASUL NAVODARI si S.C. SIND ROMANIA S.R.L. – SUCURSALA NAVODARI, in vederea alimentarii cu energie electrica a retelei de iluminat public din zona strazilor “A” si “B” din firida electrica ce apartine S.C. SIND ROMANIA S.R.L. – SUCURSALA NAVODARI
 22. HCL nr. 66/24.03.2022 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Realizare lift exterior la Centru de Sanatate Multifunctional, Str. Sanatatii nr. 1, oras Navodari. Jud. Constanta
 23. HCL nr. 67/24.03.2022 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Extindere biobaza – adapost public pentru caini fara stapan, str. Luminei nr. 15, oras Navodari. Jud. Constanta”
 24. HCL nr. 68/24.03.2022 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren de sport nr. 2 Baza Sportiva „Flacara Navodari”, str. Constantei nr. 11, oras Navodari. Jud. Constanta”
 25. HCL nr. 69/24.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Actualizare Plan Urbanistic Zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice, oras Navodari, str. DC 86, TRUP MAMAIA NORD, LOT 1, BDUL MAMAIA NORD, IE: 105014
 26. HCL nr. 70/24.03.2022 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 113
 27. HCL nr. 71/24.03.2022 cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care nu au acces la atribuirea unui lot de teren, a Listei solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren si a Listei de prioritate
 28. HCL nr. 72/24.03.2022 privind aprobarea conditiilor si a procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local
 29. HCL nr. 73/24.03.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social” din Anexa la HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 30. HCL nr. 74/24.03.2022 cu privire la revocarea HCL nr. 310/21.12.2021 si aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din orasul Navodari
 31. HCL nr. 75/24.03.2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice si de tineret care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2022
 32. HCL nr. 76/24.03.2022 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia de “Lapte si produse lactate si produse de panificatie” aferente Programului pentru scoli al Romaniei
 1. HCL nr. 77/24.03.2022 cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2022
 2. HCL nr. 78/24.03.2022 privind modificarea art. 3 al HCL nr. 247/30.09.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021 – 2022
 3. HCL nr. 79/24.03.2022 privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridică a UAT Oraș Năvodari în litigiul care face obiectul dosarului nr. 33118/212/2021, în contradictoriu cu SIND ROMÂNIA SRL
 4. HCL nr. 80/24.03.2022 privind achiziționarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridică a UAT Oraș Năvodari în litigiile care fac obiectul dosarelor nr. 6529/118/2021 și nr. 6530/118/2021, având ca obiect pretențiile SC SIRO PROCONSULT SA
 1. HCL nr. 81/24.03.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 2. HCL nr. 82/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT IN ORASUL NAVODARI”
 3. HCL nr. 83/24.03.2022 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI MODERNIZARE DISPECERAT ORAS NAVODARI”
 4. HCL nr. 84/24.03.2022 privind modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 289/2021 cu privire la probarea cuantumului și numărului de burse școlare ce se vor acorda în anul școlar 2-21-2022 în unitățile de învățământ
 5. HCL nr. 85/24.03.2022 privind modificarea și completarea art. 5 din Regulamentul pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului aprobat prin HCL nr. 2/2022
 6. HCL nr. 86/24.03.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiții ”Construire sens giratoriu pe pod județean tronson II lot 2”
 7. HCL nr. 87/24.03.2022 privind reglementarea semnalizării rutiere pe raza orașului Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.03.2022

 1. HCL nr. 31/24.03.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. HCL nr. 32/24.03.2022 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2021
 3. HCL nr. 34/24.03.2022 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in aparatul de specialitate al Primarului orasului Navodari
 4. HCL nr. 63/24.03.2022 cu privire la demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utilitate publica și crearea unui culoar tehnologic în zona de protecție și siguranță aferentă lucrării de investiții „Înlocuire tronson conductă Constanța -Midia Ǿ 24, zona Năvodari, aproximativ 1100 m”

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 10.02.2022

 1. HCL nr. 1/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. HCL nr. 2/10.02.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în zona de stațiune a orașului Năvodari
 3. HCL nr. 3/10.02.2022 privind aprobarea modificarii si completarii “Procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020” aprobata prin HCL nr. 87/04.06.2020, modificata si completata prin HCL nr. 66/2021
 4. HCL nr. 4/10.02.2022 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.
 5. HCL nr. 5/10.02.2022 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 6. HCL nr. 6/10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru ordinea si linistea publica, asigurarea unei bune gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena, infrumusetarea orasului, circulatia rutiera, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului si activitatile comerciale
 7. HCL nr. 7/10.02.2022 privind modificarea si completarea HCL nr.292/03.12.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe teritoriul administrativ al Orasului Navodari
 8. HCL nr. 8/10.02.2022 cu privire la modificarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor sociale, aprobat prin HCL nr.417/22.12.2016 modificata prin HCL nr.418/21.12.2017
 9. HCL nr. 9/10.02.2022 cu privire la apobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari.
 10. HCL nr. 10/10.02.2022 cu privire la aprobarea chiriei pentru locuinte, curti si gradini aferente suprafetelor locative
 11. HCL nr. 11/10.02.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E- DISTRIUTIE DOBROGEA S.A pentru un teren in suprafata de 168 mp, situat in Navodari, str. DC 86+str.D25, lot 1, lot 1/1, lot 1, judetul Constanta, in vederea amplasarii a doua PTAB-uri
 12. HCL nr. 12/10.02.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E- DISTRIUTIE DOBROGEA S.A pentru un teren in suprafata de 92 mp, situat in Navodari, zona strada Hanului, judetul Constanta, in vederea reamplasarii PT 1796 existent si realizarea traseelor de cabluri pentru preluarea abonatilor existenti
 13. HCL nr. 13/10.02.2022 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. asupra unei suprafete de teren in suprafata de 174 mp, situat in Navodari, zona strada D9, jud.Constanta            
 14. HCL nr. 14/10.02.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14913/30.01.2017 pentru terenul in suprafata de 4,24 mp situat in Orasul Navodari, strada Berzei, nr. 1, Cladirea nr. 15
 15. HCL nr. 15/10.02.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 13342/15.02.2013 pentru spatiul nr. 9 situat in Piata Centrala Navodari               
 16. HCL nr. 16/10.02.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari
 17. HCL nr. 17/10.02.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14912/30.01.2017  pentru terenul in suprafata de 23,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Frunzelor, zona bl. R9
 18. HCL nr. 18/10.02.2022 cu privire la concesionarea spatiului avand drept destinatie ”Cabinet Medical Individual” situat in Navodari, strada Albinelor nr. 15D, parter in suprafata de 43,28 mp
 19. HCL nr. 19/10.02.2022 cu privire la concesionarea unui teren situat in Navodari, str.DC86 +str.D25, lot 1, lot 1/1, lot 2, realizarea obiectivului Spalatorie auto tip self service
 20. HCL nr. 20/10.02.2022 cu privire la costituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari fn, judetul Constanta, pentru realizarea obiectivului Statie de alimentare pentru vehicule electrice
 21. HCL nr. 21/10.02.2022 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada P18 nr.12, LOT 62, judetul Constanta
 22. HCL nr. 22/10.02.2022 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 3, judetul Constanta
 23. HCL nr. 23/10.02.2022 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1, etaj 7, ap., judetul Constanta                  
 24. HCL nr. 24/10.02.2022 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu
 25. HCL nr. 25/10.02.2022 privind Acordul Consiliului Local Navodari ca teritoriul UAT Orasul Navodari sa faca parte din teritoriul eligibil al strategiei Grupului de Actiune Locala (GL) in domeniul pescuitului Dobrogea Nord
 26. HCL nr. 26/10.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestari sportive pe anul 2022 ce se vor desfasura in Orasul Navodari
 27. HCL nr. 27/10.02.2022 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2022-2023
 28. HCL nr. 28/10.02.2022 la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 29. HCL nr. 29/10.02.2022 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
 30. HCL nr. 30/10.02.2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari