Diversitate și incluziune

0
2861

Asistența socială este o parte a protecției sociale şi are drept obiectiv protejarea persoanelor care, din motive de natura economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități şi competențe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de întărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale.

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari are ca scop îndeplinirea planurilor de dezvoltare a serviciilor sociale în plan local, în armonie cu prevederile legislative și practicile naționale și europene, precum și a prevederilor strategiilor elaborate la nivel național și european privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, promovarea și protecția grupurilor vulnerabile, cu strategiile regionale, județene și locale din domeniul dezvoltării serviciilor sociale.

În anul 2019, un reprezentant local a fost instruit și autorizat în Limbajul Mimico-gestual, pentru a putea comunica și aborda problemele unui grup țintă de 26 de persoane (4 copii) cu deficiență de auz. Acestora le-a fost acordat sprijin în comunicarea cu diverși prestatori de servicii publice (sănătate, administrație etc) și private (după nevoi). Direcția Asistență Socială le-a pus la dispoziție un spațiu de întâlnire, socializare și recreere.

Beneficiarii acestui serviciu au participat la campanii de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile și riscul ca acestea să fie discriminate și să nu se poată bucura de aceleași drepturi ca restul cetățenilor, respectiv să fie marginalizați. Marginalizarea nu afectează doar persoanele supuse acestui tip de excluziune, ci întreaga comunitate!

Centrul de Zi pentru Copii (înființat în anul 2017, cu 22 de copii) activează susținut pentru a preveni abandonului școlar, a instituționalizării și a excluderii sociale, oferind șanse egale prin îmbunătățirea calității vieții pentru copiii în dificultate prin masa caldă zilnică, serviciile psiho-socio-educaționale, consilierea, pentru copii și părinți deopotrivă. Banca Mondială a promovat acest serviciu ca un exemplu de bună practică în 2021.

https://www.primaria-navodari.ro/banca-mondiala-a-inclus-centrul-de-zi-pentru-copii-in-ghidul-national-de-bune-practici/

Copiii care beneficiază de serviciile Centrului de Zi sunt prezenți la toate evenimentele care vizează promovarea activităților cultural-artistice sau sportive ale tinerilor și se implică activ, alături de ceilalți beneficiari ai serviciilor sociale, în campaniile de promovare și sensibilizare, în demersurile de informare a populației asupra serviciilor acordate și a evenimentelor celebrate.

De Ziua Mondială a Asistenței Sociale (16 martie), toți elevii și preșcolarii din Năvodari (coordonați de cadre didactice și educatori) au participat, alături de copiii din Centrul de Zi și echipa Direcției Asistență Socială la sărbătorirea în mod inedit a diversității și dezideratului de incluziune, construind o platformă online unde au fost expuse materiale informative și artistice ce prezintă viziuni individuale și colective asupra diversiunii rasiale, etnice, religioase, de sex, LGBTQ etc, marcând necesitatea incluziunii tuturor grupurilor care ar putea fi supuse discriminării și excluziunii.

Moto-ul „EU sunt pentru că NOI suntem! – Ubuntu” rezumă cel mai bine atitudinea de coeziune și consens în comunitate pe care tinerii – viitorul – o conștientizează ca fiind absolut necesară pentru o societate sănătoasă, ce respectă diversitatea și asigură incluziunea.

https://padlet.com/gabrriellaa2x/qisye95ym3f79vt0

 

Cabinetul stomatologic pentru copii este disponibil școlarilor, indiferent de proveniența etnică, religie, sex etc.

https://www.primaria-navodari.ro/cabinetul-de-stomatologie-scolara-a-fost-redeschis-programari-la-numarul-de-telefon-0753-103-814/

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice independente (care și-a început activitatea în anul 2017 cu 3 beneficiari) facilitează re/integrarea socială și previne depresia, oferind un spațiu de interacțiune socială și agrement, precum și terapii ocupaționale, cu personal specializat. 35 de persoane au beneficiat până acum de acest serviciu în derulare. O medie de 60 de vârstnici de etnii și religii diferite beneficiază de reuniuni lunare organizate și finanțate din bugetul local. Zilele de naștere ale vârstnicilor sunt sărbătorite în Centru.

https://www.primaria-navodari.ro/24-ianuarie-mica-unire-sezatoare-muzicala-la-centrul-de-zi-pentru-persoane-in-varsta-si-eveniment-cultural-la-liceul-lazar-edeleanu/

https://www.primaria-navodari.ro/2-februarie-ziua-internationala-a-cititului-impreuna-zi-de-poveste-pentru-seniorii-de-la-centrul-de-zi/

https://www.primaria-navodari.ro/serata-dansanta-trecut-au-anii-dans-si-voie-buna-editie-i-din-2020-va-avea-loc-in-5-martie-la-cantina-de-ajutor-social/

Unitatea pentru vârstnici dependenți a fost reautorizată în 2018 și oferă îngrijire la domiciliu, adaptată la nevoile individuale și menținând autonomia funcțională, cu o echipă de 3 angajați specializați. 22 de persoane au beneficiat până acum de acest serviciu, realizat în fiecare zi lucrătoare.

Serviciile oferite prin această unitate sunt:

 • asigurarea igienei corporale;
 • îmbrăcare și dezbrăcare;
 • hrănire și hidratare;
 • asigurarea igienei eliminărilor;
 • transfer și mobilizare;
 • deplasare în interior;
 • comunicare;
 • prepararea hranei;
 • efectuarea de cumpărături;
 • activități de menaj și spălătorie;
 • facilitarea deplasării în exterior și însoțire;
 • activități de administrare și gestionare a bunurilor;
 • acompaniere și socializare.

 


https://www.primaria-navodari.ro/directia-de-asistenta-sociala-navodari-acorda-servicii-de-ingrijire-la-domiciliu-pentru-persoane-varstnice-dependente/

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor acordate vârstnicilor dependenți și independenți constituie o prioritate a Autorității Locale.

https://www.primaria-navodari.ro/unitate-de-ingrijire-persoane-varstnice-si-centru-de-zi-oras-navodari/

Cantina socială a fost acreditată în 2011 și asigură două mese calde pe zi lucrătoare tuturor persoanelor fără venituri sau cu venituri minimale, satisfăcând nevoile lor de bază și ușurând reintegrarea lor în câmpul muncii. Beneficiarii sunt copii din familiile aflate în dificultate, împreună cu adulții care se încadrează, indiferent de etnie, religie, sex, vârstă, dizabilitate etc. Cantina a oferit acest serviciu către 102 persoane până acum, găzduind în prezent 50 de beneficiari.

https://www.primaria-navodari.ro/cantina-sociala-la-standarde-europene-pentru-navodareni/

Toate serviciile sociale sunt îndeplinite de personal permanent, specializat și instruit, cu sprijinul a 10 voluntari dedicați.

Realizarea serviciilor și a proiectelor de asistență socială la nivel local beneficiază de un grad ridicat de sprijin din partea instituțiilor locale și regionale:

 • Biblioteca „Pontus Euxinus”, Năvodari
 • Casa de Cultură „Pontus Euxinus”, Năvodari
 • Grup Școlar Industrial „Lazăr Edeleanu”, Năvodari
 • Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”, Năvodari
 • Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Năvodari
 • Școala Gimnazială „George Enescu”, Năvodari
 • Unități Preșcolare – grădinițe private și publice
 • Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – Delfinariu
 • Rompetrol Năvodari

și mulți alții!

 

Campaniile susținute de informare, realizate în colaborare cu reprezentanții minorităților etnice și religioase locale, precum și cu beneficiari ai serviciilor și voluntari, cu sprijinul partenerilor publici și privați, au contribuit la un grad înalt de conștientizare a serviciilor disponibile și a impactului deosebit pe care acestea le au asupra grupurilor vulnerabile vizate și a întregii comunități.

Direcția Asistență Socială a construit un material informativ cuprinzător (sponsorizat pentru editare) care detaliază toate serviciile furnizate și rezultatele majore ale acestora asupra populației.

https://www.primaria-navodari.ro/fii-bine-venit-in-povestea-noastra-cea-a-directiei-asistenta-sociala/

Direcția Asistență Socială comunică permanent cu cetățenii, direct (aceștia pot veni oricând pentru a-și exprima nevoile și a cere sprijin instituțional) și indirect (prin intermediul paginii oficiale de internet al Primăriei Năvodari)

https://www.primaria-navodari.ro/mesajul-echipei-directiei-asistenta-sociala-in-ajunul-craciunului/

Societatea civilă sprijină nemijlocit acțiunile Direcției Asistență Socială, acțiuni menite să satisfacă nevoile întregii comunități.

https://www.primaria-navodari.ro/draga-mos-craciun-proiect-derulat-de-directia-asistenta-sociala-pentru-navodarenii-aflati-in-situatii-de-dificultate/

O campanie menită să asigure legătura între persoanele care au o stare materială bună și cele aflate în dificultate – în plină derulare – facilitează transferul de bunuri (haine, încălțări, obiecte de uz casnic etc). Persoanele care se pot lipsi de aceste obiecte utile le aduc la Direcția Asistență Socială, de unde cei în dificultate le pot lua, după nevoile fiecăruia.

Inițiativa a fost promovată pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Năvodari.

https://www.facebook.com/primarianavodari

https://www.facebook.com/photo?fbid=213491670954494&set=pcb.213493880954273