Luni – Miercuri 8:30 – 16:30

Joi 8:30 – 18:30

Vineri 8:30 – 14:30

TELEFON: 0241 766 266

JOI – 13.00 – 14.00

TELEFON / FAX – 0241766266

 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 290/2005;
 • G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, aprobata prin legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • G. nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • intocmeste ,tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila;
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila , precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil , in domiciliul si resedinta persoanei;
 • intocmeste si pastreaza registrele de stare civila;
 • intocmeste, completeaza, rectifica , anuleaza si reconstituie acte de stare civila;
 • actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • furnizeaza datele necesare pentru actualizeaza Registrul National de Evidenta a Persoanelor;
 • constata contraventii si aplica sanctiuni;
 • primeste si solutioneaza cererile pentru   eliberarea actelor de identitate ;
 • primeste de la serviciile publice competente, cartile de identitate,cartile de alegator,, pe care le elibereaza solicitantilor
 • tine registre de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de

parinte/reprezentant legal;

– certificatul de nastere, original si copie;

– actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;

– documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de

domiciliu, original si copie;

– certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, certificatul de divort/hotarârea

judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati,

original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public

comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de

reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat

aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-
a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea

actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are

domiciliul, în conditiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia

dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de

consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de

acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta

locuieste statornic.

Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului

public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se

poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau,

dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului

act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile

diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Daca parintele/reprezentantul legall nu este proprietarul imobilului, este necesara

declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru

eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;

– certificatul de nastere, original si copie;

– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care

se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a

datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si

hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul

administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;

– certificatul de nastere,original si copie;

– certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;

– certificatul de divort/hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care

se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

– dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul in cazul in care

se solicita eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a furtului celui detinut;

– un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de

conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei

institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
– documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui   de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de   resedinta, original si copie;
– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (se achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

DOCUMENTE NECESARE:
– cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
– actul de identitate al solicitantului;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
– declaratia gazduitorului.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cerere, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului

din strainatate în România;

– certificatul de nastere, original si copie;

– certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatul de divort/hotărârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz,

original si copie;

– certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului

supravietuitor, original si copie;

– certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind

dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile

diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie;

pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor

si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;

– actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru

pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii

vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în

strainatate si resedinta în România;

– pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român

domiciliat în strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor

destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale

acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în

tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

– certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila

române, original si copie;

– certificatul de divort/hotărârea de divorț definitiva și irevocabilă, după caz, original

si copie;

– dovada adresei de reședință din România, original si copie;

– doua fotografii marimea 3⁄4 cm, având la baza o banda alba de 7 mm;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii – 1 leu (se

achita la Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari);

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de nastere, original si copie;

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul

ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata

cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;

– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie

de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – de 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice

sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul

minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul

constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia

sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;

– certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul,

precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc

cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie

eliberate de autoritatile române);

– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

– un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii,

respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si

copie;

– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – 7 lei (se achita la

Direcția Economica din cadrul Primăriei Navodari).

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere

eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari pentru a fi remis structurii

emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de

Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în

strainatate.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a

gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de

identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la

notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din

strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

1. certificatele de stare civilă se eliberează pe baza cererii solicitantului, personal

sau pe bază de procură specială de la locul de domiciliu al solicitantului sau de

la locul unde se află în păstrare registrele de stare civilă.

2. eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau

deteriorate este supusă taxei de eliberare – 10 lei.

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P.

Navodari.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip;

b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este

declarată de mamă;

c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă

sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu

privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către

tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte

şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează

consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul

legal.

Dată în faţa noastră

Ofiţer de stare civilă delegat,

Semnătura

………………………….

Nr. ……. din

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnatul ……………………….., născut la data de ……………………. în ………………….,

judeţul ……………………….., domiciliat în ……………………………….., str. …………………..,

nr…….., bl. ………, sc. ……, et. ….., ap. ……, judeţul/sectorul ………………………., posesor

al actului de identitate seria ….nr……….prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul

……………, născut la ……………….. de către …………………………., şi doresc să-mi/să poarte

numele de familie………………..

Data ………………. Semnătura

…………………

Subsemnata ………………………………………………… sunt de acord ca fiul meu/fiica mea,

născut(ă) la data de ……………………….. în ……………………….., judeţul …………………., din

relaţiile mele cu numitul …………….., să fie recunoscut(ă) de acesta şi să poarte

numele de familie ……………………….. .

Data ……………. Semnătura

…………………..

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt

necesare documentele prevăzute anterior, precum şi următoarele:

a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul

de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în

fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia,

dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi

apostilate/supralegalizate, după caz.

În cazul în care pãrinţii au domicilii diferite, pãrintele care declarã naşterea va da o

declaraţie cu privire la domiciliul copilului.

Ofiţerul de stare civilă,

Semnătura ……..

Data …………

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ……………………… , fiul/fiica lui ……………… şi al lui ………………..,

născut(ă) la data de ………………. , în localitatea …………………………… str. ……………………..

……, nr. ………, et. ……, apt. …………………, judeţul/sectorul …………, posesor/posesoare

al/a C.I./paşaport …………………. , declar că, domiciliul copilului meu (nume,

prenume) …………………………………….., fiul/fiica lui …………………….. şi al lui ………………..

……, născut(ă) la data de ………………., în ……………………. judeţul/sectorul

……………………………., este în localitatea ………………………………….. str. …………………………,

nr. …, et. …., apt. ……, judeţul/sectorul …………………. .

Data, Semnătura,

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă

între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel

declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii

părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Dacã pãrinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie al copilului, instanţa de

tutelã hotãrãşte numele copilului şi comunicã de îndatã hotãrârea rãmasã definitivã

la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii

administrativ-teritoriale competent/ă să înregistreze naşterea.

1. certificate de nastere – in original si copie

2. certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa

cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori)

3. actele de identitate ale sotilor, original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data

incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sau aiba domiciliul sau resedinta in

localitatea unde se oficiaza casatoria)

4. dupa caz – sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila-in original sau certificatul de

deces in cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti ( in original si copie )

5. documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare

acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român,

din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa

naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

6. documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent

– maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de

valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau

acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei;

7. declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să

rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte

condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în

România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular

acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au

domiciliul sau, după caz, reşedinţa;

decesul se declara la unitatea administrativ teritoriala ( primaria ) unde s-a

produs in termen de 3 zile de la deces ; in caz de moarte violenta declararea

decesului se face in termen de 48h.

• inregistrarea decesului peste termenele mentionate se face numai cu

aprobarea parchetului.

Acte necesare

1. certificatul medical constatator al decesului;

2. certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;

3. actul de identitate al persoanei decedate;

4. buletinul de identitate al persoanei care declară decesul.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore,

întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se

face în scris, arătând motivele întârzierii.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente,

precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, înregistrarea se face în

baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de

parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Conform legii, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu

privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de

reprezentantii lor legali.

Livretul de familie se elibereaza:

• cu ocazia oficierii casatoriei;

• la cerere, pe baza datelor din urmatoarele documente:

1. certificatul de casatorie;

2. actele de identitate ale sotilor;

3. certificatele de nastere ale copiilor;

4. certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii;

5. hotararile judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort;

6. acte care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala incredintare sau

plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

Actualizarea datelor din livretul de familie (in cazul nasterii unui copil, decesului

unei persoane din familie, schimbarii numelui sau a prenumelui ) este obligatorie si

se face la cererea reprezentantului familiei, de catre serviciul de stare civila a

consiliului local in a carui raza teritoriala are domiciliul reprezentantul familiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de punere în aplicare a

prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare

la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8

septembrie 1976, aprobate prin H.G. nr. 727/2013, extrasele multilingve ale actelor

de stare civilă privind naştere, căsătoria sau decesul persoanei, au aceeaşi putere

doveditoare ca şi certificatele de stare civilă.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă sunt utilizate exclusiv în faţa

autorităţilor străine din state părţi ale Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de

Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare

civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Documentele de referinţă se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare

civilă:

– cerere tip;

– – actul de identitate – copie si original

– taxa -20lei

 • taxa eliberare carte de identiate – 7 lei
 • taxa eliberare carte de identitate provizorie – 1 leu
 • taxa verificare persoane – 1leu
 • taxe stare civilă
 • divorț -530lei
  • oficiere căsătorii în zile nelucrătoare-250lei
  • oficiere căsătorii în zile lucrătoare, în afara orelor de program 150lei
  • oficiere căsătorie în altă locație decât sediul primăriei-400lei
  • eliberarea extraselor multilingve-20lei
  • schimbarea numelui pe cale administrative – 100lei.
  • Eliberarea duplicatelor de pe certificatele de divorț-50lei

 

Taxele mentionate se achita la  Directia Economica din cadrul Primariei oras Navodari.

 

Pe perioada suspendării activității de relații cu publicul din cadrul Direcției Economice, taxele se pot achiata astfel:

pentru eliberarea actelor de identitate  se  achita  în contul  RO52TREZ23121340202XXXXX

COD FISCAL-4618382-BANCA TREZORERIA   MUN. CONSTANȚA, BENEFICIAR-ORAȘUL NĂVODARI

taxa pentru verificări persoane – contul RO87TREZ23121180250XXXXX

COD FISCAL-4618382-BANCA TREZORERIA   MUN. CONSTANȚA, BENEFICIAR-ORAȘUL NĂVODARI

taxele stare civilă– contul- RO46TREZ23121360206XXXXX

COD FISCAL-4618382-BANCA TREZORERIA   MUN. CONSTANȚA, BENEFICIAR-ORAȘUL NĂVODARI