fbpx

1. Statutul Orașului Năvodari

Se vor adăuga date

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Orașului Năvodari

– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Orașului Năvodari

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NĂVODARI

Hotărâri adoptate

– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI IAȘI

Dispozițiile emise de Primarul Orașului Năvodari, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

– Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minute ședințe publice locale

– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Orașului Năvodari

Declarații de căsătorie

Alte documente de interes public