Formulare

0
32898

– apăsați ”+”-ul din fata secțiunii de interes

– căutați formularul necesar

– downloadați cu un simplu click

– printați la imprimanta personală

– completați și semnați olograf

– depuneți formularul la sediul serviciului de interes

Vă informăm faptul că autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primăria Orașului Năvodari sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine, etc). În baza acestor declarații Primăria Orașului Năvodari va alcătui un Registru de evidență al sistemelor individuale adecvate.

Așadar, persoanele fizice și juridice care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate trebuie să depună la Primăria Orașului Năvodari, până la data de 22.11.2022, un formular pe care-l vor găsi la sediul Primăriei Orașului Năvodari sau pe site-ul primăriei Secțiunea „Urbanism – Formular H.G.nr. 714 din 2022”.

După completare acesta se va transmite prin e-mail la adresa secretariat@primaria-navodari.ro (sau, in cazuri exceptionale se va depune la sediul Primăriei Orașului Năvodari – Registratura) pentru a primi un număr de înregistrare, dovadă că s-au achitat de această obligație.

Menționăm faptul că legislația prevede amenzi între 5.000 și 10.000 lei in cazul persoanelor fizice și juridice care nu vor depune această declarație.

Descarcă aici : Formular inscriere fose septice_colectare

Formular inscriere fose – epurare

COMPARTIMENT AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

CERERE ACORD DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI DE CAZARE

(Pentru acordul de funcționare pentru activitățile de cazare luați în seamă și ACEASTĂ ÎNȘTIINȚARE)

CERERE ACORD DE FUNCTIONARE ACTIVITATI PE PLAJA CAEN 7721

CERERE ACORD DE FUNCTIONARE COMERT CU PRODUSE ALIMENTARE-ALIMENTATIE PIBLICA

CERERE ACORD DE FUNCTIONARE COMERT CU PRODUSE NEALIMENTARE

CERERE ACORD DE FUNCTIONARE ACTIVITATI DE PRESTARI SERVICII

CERERE AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE ACTIVITATI RECREATIVE CAEN 932

CERERE AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE RESTAURANT -BAR CAEN 561,563

CERERE AVIZ PROGRAM DE FUNCTIONARE

CERERE VIZA ACORD DE FUNCTIONARE

CERERE VIZA AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

CERERE VIZA PROGRAM DE FUNCTIONARE

COMPARTIMENT EVIDENTA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

CERERE PRELUARE DREPT DE SUPERFICIE

CERERE REINNOIRE CONTRACTE CONCESIUNE LOC DE INHUMARECERERE ELIBERARE DIN ARHIVA CONTRACT DE CONCESIUNE TEREN

CERERE ELIBERARE DIN ARHIVA CONTRACT DE CONTRACT DE CONCESIUNE LOC DE INHUMARE

CERERE INTABULARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN CONCESIONAT

CERERE INTABULARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN DETINUT IN TEMEIUL LEGII 15-2003

CERERE MODIFICARE PARTI CONTRACT CONCESIUNE, SUPERFICIE

CERERE PENTRU ACORD DE IPOTECARE CONSTRUCTIE EDIFICATA PE TEREN CONCESIONAT-SUPERFICIE-LEGEA 15

CERERE PRELUARE CONCESIUNE

CERERE ATRIBUIRE LOCUINTA SOCIALA

CERERE ATRIBUIRE LOCUINTA TIP ANL

CERERE ATRIBUIRE TEREN IN TEMEIUL LEGII 15-2003

CERERE CUMPARARE LOCUINTA ANL

CERERE CUMPARARE TEREN CONCESIONAT-SUPERFICIE-LEGEA 15

CERERE ELIBERARE AVIZ LUCRARE FUNERARA

 

COMPARTIMENT TRANSPORT PUBLIC

 

CERERE VIZARE AUTORIZATIE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM TAXI

CERERE ATRIBUIRE LOC DE PARCARE

CERERE ELIBERARE AVIZ TRASEU – CAP LINIE TRANSPORT PUBLIC

CERERE INREGISTRARE VEHICULE PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII

ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATELOR DE URBANISM

 

Cererea pentru eliberarea unui Certificat de Urbanism are un scop, iar in functie de scop actele necesare pentru eliberarea acestuia sunt diferite, cele mai comune scopuri sunt:

§  Informare:

o   Cerere tip

o   Copie xerox CI

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox cadastru

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

§  Construire/Desfiintare:

o   Cerere tip

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox cadastru

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

Suplimentar se pot atasa:

o   Memoriu intocmit de un proiectant

o   Doua planuri de incadrare intocmite de proiectant

o   Doua planuri de situatie intocmite de proiectant

§  Bransament utilitati (Apa, Canalizare, Energie Electrica, Gaze Naturale):

o   Cerere tip

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox cadastru

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Memoriu intocmit de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o   Doua planuri de incadrare intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o   Doua planuri de situatie intocmite de un inginer agreat de furnizorul de utilitate

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

§  Alipire/Dezmembrare teren:

o   Cerere tip

o   Copie xerox act proprietate teren*

o   Copie xerox cadastru*

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)*

o   Propunerea de alipire/dezmembrare intocmita de un cadastrist in 3 exemplare in original

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

*In cazul alipirii, copiile xerox se aduc pentru fiecare lot in parte

§  Constituirea unui UZ NOTARIAL – Drept de uz si servitute pentru un furnizor de utilitati:

o   Cerere tip

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox cadastru

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI

o   Plan de situatie intocmit de cadastrist cu culoarul de servitute in coordonate Stereo 70 in 2 exemplare in original*

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

*Doar in cazul in care dreptul de uz si servitute nu se instituie pe intreaga suprafata a terenului

§  Constituirea unui UZ NOTARIAL – Drept de uz/servitute de trecere in favoarea unui lot:

o   Cerere tip

o   Copie xerox act proprietate teren pentru fiecare lot in parte

o   Copie xerox cadastru pentru fiecare lot in parte

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat LA ZI pentru fiecare lot in parte

o   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

ACTE NECESARE ELIBERARII NOMENCLATOARELOR STRADALE

 

o   Cerere tip

o   Copie act identitate

o    Act proprietate teren

o    Act proprietate constructie*

o    Extras carte funciara cu situatia actuala

o   Taxa pentru eliberarea Nomenclatorului Stradal

*Actul de proprietate pe constructie se cere in cazul in care aceasta nu a fost cumparata impreuna cu terenul, si poate fi:

–        Autorizatie de Construire

–        Proces Verbal de Receptie

ACTE NECESARE ELIBERARII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE

 

Autorizatie de Construire/Desfiintare:

 

Documentatia in vederea eliberarii unei Autorizatii de Construire se depune in doua exemplare (2 dosare distincte) care contin:

§  DOSAR 1 – Dosar primarie

o   Cerere tip

o   Anexa la cerere

o   Copie xerox CI / act inregistrare firma

o   Copie legalizata act proprietate teren

o   Copie xerox cadastru

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Copie xerox Extras din Planul Cadastral pe Ortofotoplan actualizat (maxim 30 zile de la data emiterii)

o   Copie xerox Certificat de Urbanism

o   Copie xerox a tuturor avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism

o   Plan de situatie cu curbe de nivel, intocmit de un cadastrist si vizat de OCPI*

o   Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

o   Taxa Autorizatie de Construire/Desfiintare

§  DOSAR 2 – Dosar beneficiar

(acest dosar se inapoiaza beneficiarului impreuna cu autorizatia de construire si planurile vizate spre neschimbare)

o   Certificatul de Urbanism in original

o   Toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism in original

o   Un exemplar in original al proiectului, verificat conform legii.

* Nu si in cazul bransamentelor de utilitati

ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIEI

 

Pentru un imobil autorizat / receptionat conform Legii:

o   Cerere tip

o   Copie xerox CI / act inregistrare firma

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara teren – actualizat

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox plan de situatie si releveu constructie intocmite in coordonate stereo 70 de catre o persoana fizica autorizata OCPI

o   Copie xerox a planurilor ce au stat la eliberarea Autorizatiei de Construrie

o   Copie xerox autorizatie/autorizatii de construire

o   Copie xerox certificat/certificate de urbanism

o   Copie xerox proces verbal de receptie

o   Copie xerox memoriu arhitectura proiectant (la terminarea lucrarilor)

o   Copie Adeverinta de Nomenclatura Stradala

o   Taxa Certificat Atestare a Edificarii Constructiei

Pentru intrare in legalitate:

o   Cerere tip

o   Copie xerox CI / act inregistrare firma

o   Copie xerox Extras de Carte Funciara teren – actualizat

o   Copie xerox act proprietate teren

o   Copie xerox plan de situatie si releveu constructie intocmite in coordonate stereo 70 de catre o persoana fizica autorizata OCPI

o   Expertiza tehnica rezistenta mecanica si stabilitate

o   Expertiza tehnica securitatea la incendiu

o   Expertiza tehnica incadrarea in reglementarile urbanistice

o   Copie Adeverinta de Nomenclatura Stradala

o   Taxa Certificat Atestare a Edificarii Constructiei

Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor

Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor se intocmeste doar in urma regularizarii taxei de autorizatie.
Primul Pas – Regularizarea Taxei de Autorizatie de Construire

 Cerere Regularizare

 Anunt Incheiere Lucrari

 Declaratie privind Valoarea Reala a Lucrarilor

o   Copie xerox plan situație în coordonate stereo 70

+ relevee (intocmite de un cadastrist)

+ copie xerox planuri vizate spre neschimbare aferente fiecarui nivel (DTAC aferent Autorizatie de Construire)

o   Copie xerox act proprietate teren

 o   Copie xerox autorizație/autorizatii de construire

 o   Copie xerox CI

 o   Copie xerox anunțuri începere lucrari

 o   Copie xerox Taxă ISC

 o   Copie xerox Memorii proiectant (la finalizarea lucrărilor): Arhitectura, Structura, Instalatii si Diriginte de Santier

Al Doilea Pas – Receptia Lucrarilor

o   Cerere tip

o   Copie xerox anunț încheiere de la ISC

o   Copie xerox adeverință ISC (dovada plăților)

o   Copie xerox certificat energetic

o   Copie xerox contracte de furnizare utilitati

o   Solicitare de membru in comisia de receptie

Formulare ITL

 1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice
 2. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
 3. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice
 4. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
 5. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
 6. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
 7. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 8. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 9. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 10. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 11. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 12. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 13. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 14. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 15. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 16. Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
 17. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

 

 

TOATE DECLARATIILE FISCALE DE MAI SUS SE DEPUN IN ORIGINAL SAU ON-LINE SEMNATE ELECTRONIC!

ACTE NECESARE DECLARARE APARTAMENT

 1. copie dupa act (contract de vanzare cumparare, certificat mostenitor, sentinta judecatoreasca)
 2. copie act de identitate
 3. declaratie tip
 4. daca mai are si alte proprietati se completeaza declaratia speciala de impunere in 2 exemplare;

ACTE NECESARE DECLARARE CASA

 1. proces-verbal de receptie (atunci cand e nou construita)
 2. copie contract de vanzare- cumparare (daca are teren)
 3. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 4. copie act de identitate al proprietarilor
 5. declaratie tip si speciala (daca e cazul)

ACTE NECESARE DECLARARE TEREN

 1. copie contract de vanzare-cumparare
 2. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 3. copie act de identitate al proprietarului/lor
 4. declaratie tip

ACTE NECESARE DECLARARE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare-cumparare, contract leasing
 2. copie carte de identitate a masinii
 3. copie act de identitate al proprietarului (B.I., C.I.)
 4. copie certificat fiscal daca e cumparata de alta persoana
 5. fisa de inmatriculare
 6. declaratie tip

ACTE NECESARE RADIERE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare cumparare, certificat de radiere, adeverinta de la casare
 2. declaratie tip de scoatere din evidenta
 3. fisa de inmatriculare pentru vanzator
 4. copie act de identitate (B.I., C.I.)

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

 1. formular tip
 2. act de proprietate (contract de vanzare-cumparare, factura) in copie
 3. copie cartea msinii si copie B.I. sau C.I.
 4. taxa timbru 4 lei
 5. procura daca este cazul
Mareste
Click pentru a mari