Regulamentul de organizare și funcționare

0
6285

Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, aprobat prin HCL nr. 36/25.02.2021

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare (ROF) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei Orașului Năvodari și a subdiviziunilor sale organizatorice, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor de specialitate din cadrul structurii aprobate conform legii. Prin ROF se reglementează modul de organizare a direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor de specialitate, precum și relațiile ierarhice și de colaborare.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, 2021

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului, aprobat prin Dispoziția nr. 1113/02.11.2020

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului este actul administrativ care detaliază:

 • Drepturile și obligațiile angajatorului,
 • Drepturile și obligațiile angajaților funcționari publici și personal contractual,
 • Timpul de lucru și timpul de odihnă,
 • Angajarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu,
 • Criteriile și procedurile de evaluare profesională a personalului,
 • Protecția personalului din autoritățile și instituțiile publice care semnalează încălcări ale legii,
 • Reguli privind protecția, igiena, sănătatea și securitatea în muncă,
 • Depunerea declarațiilor de avere și de interese,
 • Procedura de soluționare a cererilor și reclamațiilor,
 • Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al încălcării oricărei forme de încălcare a demnității,
 • Reguli privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară,
 • Răspunderea patrimonială a personalului contractual,
 • Răspunderea civilă, contravențională și penală a funcționarilor publici.

Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului, 2020

”Codul etic si de integritate al functionarilor si al personalului contractual din Primaria orasului
Navodari”