Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare din data de 10.01.2022

0
1165

Nr.13037/10.01.2022

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 10 ianuarie 2021în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

 

    În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.60, alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă 

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 86136/15.12.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superior/Serviciul Buget-Contabilitate 31,10 Respins
2 87439/20.12.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superior/Serviciul Buget-Contabilitate Respins prin neprezentare
3 87465/20.12.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Centrul Național de Informare Turistică 54,00 Admis
4 87890/21.12.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Centrul Național de Informare Turistică 40,00 Respins

 

  • Candidaţii nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 12.01.2022, ora 14.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Afișat astăzi 10.01.2022, ora 13.30 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.