SERVICIUL DE TAXE SI IMPOZITE

0
63119

Formulare ITL

 1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice
 2. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
 3. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice
 4. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
 5. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
 6. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
 7. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 8. Anexă la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
 9. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 10. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 11. Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice / juridice
 12. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 13. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
 14. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 15. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate (persoane juridice)
 16. Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport
 17. Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare

 

ACTE NECESARE DECLARARE APARTAMENT

 1. copie dupa act (contract de vanzare cumparare, certificat mostenitor, sentinta judecatoreasca)
 2. copie act de identitate
 3. declaratie tip
 4. daca mai are si alte proprietati se completeaza declaratia speciala de impunere in 2 exemplare;

ACTE NECESARE DECLARARE CASA

 1. proces-verbal de receptie (atunci cand e nou construita)
 2. copie contract de vanzare- cumparare (daca are teren)
 3. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 4. copie act de identitate al proprietarilor
 5. declaratie tip si speciala (daca e cazul)

ACTE NECESARE DECLARARE TEREN

 1. copie contract de vanzare-cumparare
 2. Declarație registrul agricol (0241.761.603 int 6)
 3. copie act de identitate al proprietarului/lor
 4. declaratie tip

ACTE NECESARE DECLARARE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare-cumparare, contract leasing
 2. copie carte de identitate a masinii
 3. copie act de identitate al proprietarului (B.I., C.I.)
 4. copie certificat fiscal daca e cumparata de alta persoana
 5. fisa de inmatriculare
 6. declaratie tip

ACTE NECESARE RADIERE MASINA

 1. copie factura, contract de vanzare cumparare, certificat de radiere, adeverinta de la casare
 2. declaratie tip de scoatere din evidenta
 3. fisa de inmatriculare pentru vanzator
 4. copie act de identitate (B.I., C.I.)

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA

 1. formular tip
 2. act de proprietate (contract de vanzare-cumparare, factura) in copie
 3. copie cartea msinii si copie B.I. sau C.I.
 4. taxa timbru 4 lei
 5. procura daca este cazul
Mareste
Click pentru a mari