Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de
22.04.2021

1.HCL nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2021

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.02.2021

 1. HCL nr. 32/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. HCL nr. 33/25.02.2021 cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 3. HCL nr. 34/25.02.2021 privind modificarea sintagmei ”pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic” din art. 1 la HCL nr. 195/22.12.2020, cu expresia impusa de Legea 230/4.11.2020, respectiv ”pe o durata de 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic”
 4. HCL nr. 35/25.02.2021 privind indreptarea erorii materiale din Anexa nr. I – Organigrama la HCL nr. 5/26.01.2021
 5. HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 6. HCL nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. HCL nr. 38/25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Scoala nr. 3 – Tudor Arghezi si Gradinita nr. 1 – Pestisorul de Aur
 8. HCL nr. 39/25.02.2021 privind aprobare denumire pentru alee de acces catre loturi de teren ce fac parte din Parcela A75/9 sola 13
 9. HCL nr. 40/25.02.2021 cu privire la aprobarea caietelor de sarcini si documentatiilor tehnico-economice pentru executia lucrarilor de reparatie a tramei stradale in orasul Navodari
 10. HCL nr. 41/25.02.2021 cu privire la preluarea in domeniul public al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, judetul Constanta, cu destinatie de alee de acces
 11. HCL nr. 42/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 12. HCL nr. 43/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 13. HCL nr. 44/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 28
 14. HCL nr. 45/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 15. HCL nr. 46/25.02.2021 cu privire la indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 12 al HCL Navodari nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr. 2, Judetul Constanta
 16. HCL nr. 47/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 17. HCL nr. 48/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 18. HCL nr. 49/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp situat in Navodari, Prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 19. HCL nr. 50/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 30 mp situat in Navodari, intre strada T1 si IE: 119626, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 51/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 34 mp situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 21. HCL nr. 52/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 26 mp situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 22. HCL nr. 53/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 24,85 mp situat in Navodari, strada B6 nr. 10, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 23. HCL nr. 54/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de incheiere nr. 26584/11.04.2016 pentru locuinta situata in Navodari, Aleea Egretei, bl. 17A Est
 24. HCL nr. 55/25.02.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22918/28.03.2017 pentru terenul in suprafata de 18 mp situat in Orasul Navodari, strada Pescarusului
 25. HCL nr. 56/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 15028/02.03.2012 pentru spatiul nr. 7 situat in Piata Centrala Navodari
 26. HCL nr. 57/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 15254/31.03.2010 avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de „Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D
 27. HCL nr. 58/25.02.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari
 28. HCL nr. 59/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Clubului Sportiv Navodari pentru anul 2021
 29. HCL nr. 60/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 171/20.06.2018, modificata prin HCL nr. 431/21.12.2017, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari
 30. HCL nr. 61/25.02.2021 privind aprobarea completarii art. 1 din HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021-2022, prin introducerea in anexa ce face parte integranta din HCL nr. 1/26.01.2021, a Scolii Postliceale „HENRI COANDA” Navodari, in conformitate cu avizul conform

31. HCL nr. 62/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL   

 

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.01.2021

 1. HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 2. HCL nr. 2/26.01.2021 cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant preuniversitar
 3. HCL nr. 3/26.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr 209/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 4. HCL nr. 4/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari
 5. HCL nr. 5/26.01.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 6. HCL nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol al Orasului Navodari, Judetul Constanta pentru perioada 2020-2024, in format electronic
 7. HCL nr. 7/26.01.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 8. HCL nr. 8/26.01.2021 cu privire la completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta
 9. HCL nr. 9/26.01.2021 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1
 10. HCL nr. 10/26.01.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.54, lot.2, judetul Constanta
 11. HCL nr. 11/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului, nr.3, judetul Constanta
 12. HCL nr. 12/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzari unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr.42, judetul Constanta
 13. HCL nr. 13/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, str. M10 nr.27D, LOT 5, judetul Constanta
 14. HCL nr. 14/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 D, judetul Constanta
 15. HCL nr. 15/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.14 C, judetul Constanta
 16. HCL nr. 16/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii locuintei situata in Navodari, Aleea Egretei, bloc 17A EST
 17. HCL nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr.2, judetul Constanta
 18. HCL nr. 18/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Corbului, nr.76B, judetul Constanta
 19. HCL nr. 19/26.01.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pentru un teren in suprafata de 120 m, situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 20/26.01.2021 privind acordarea de scutire la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau copropietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social
 21. HCL nr. 21/26.01.2021 cu privire la completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribtie Navodari SRL
 22. HCL nr. 22/26.01.2021 cu privire la acoperirea deficitului inregistrat in anul 2020 din excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019 si utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in cursul anului 2021
 23. HCL nr. 23/26.01.2021 privind completarea si modificarea HCL nr.87/04.06.2020 privind aplicarea prevederilor CAP II din OUG nr. 69/2020 pentru mdificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fical si pentru instituirea unor masuri fiscale pentru anularea accesoriilor aferente oblgatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local
 24. HCL nr. 24/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice
 25. HCL nr. 25/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii idicatorilor urbanistici in vederea obtinerii unui regim de inaltime P+10E
 26. HCL nr. 26/26.01.2021 privind inregistrarea U.A.T. Navodari in Sistemul National Electronic de Plata Online
 27. HCL nr. 27/26.01.2021 cu privire la aprobarea Listei de respartizare a unor loturi de teren in baza Legii 15/2003

28 HCL nr. 28/26.01.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari

 1. HCL nr. 29/26.01.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchirier nr. 21189/26.03.2019 pentru locuinta situata in Navodari, Str. Marii, bloc Legmas
 2. HCL nr. 30/26.01.2021 privind preluarea folosintei gratuite a unor spatii din imobilul Centrul Multifunctional de Sanatate Navodari, in vederea infiintarii CENTRULUI DE VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19
 3. HCL nr. 31/26.01.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investitii „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online, prin achizitia de echipamente IT mobile/tablete scolare in orasul Navodari”, proiect ce se va depune spre finantare in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2