TITLU: Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.01.2021

 1. HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 2. HCL nr. 2/26.01.2021 cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant preuniversitar
 3. HCL nr. 3/26.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr 209/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 4. HCL nr. 4/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari
 5. HCL nr. 5/26.01.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 6. HCL nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol al Orasului Navodari, Judetul Constanta pentru perioada 2020-2024, in format electronic
 7. HCL nr. 7/26.01.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 8. HCL nr. 8/26.01.2021 cu privire la completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta
 9. HCL nr. 9/26.01.2021 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1
 10. HCL nr. 10/26.01.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.54, lot.2, judetul Constanta
 11. HCL nr. 11/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului, nr.3, judetul Constanta
 12. HCL nr. 12/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzari unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr.42, judetul Constanta
 13. HCL nr. 13/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, str. M10 nr.27D, LOT 5, judetul Constanta
 14. HCL nr. 14/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 D, judetul Constanta
 15. HCL nr. 15/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.14 C, judetul Constanta
 16. HCL nr. 16/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii locuintei situata in Navodari, Aleea Egretei, bloc 17A EST
 17. HCL nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr.2, judetul Constanta
 18. HCL nr. 18/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Corbului, nr.76B, judetul Constanta
 19. HCL nr. 19/26.01.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pentru un teren in suprafata de 120 m, situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 20/26.01.2021 privind acordarea de scutire la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau copropietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social
 21. HCL nr. 21/26.01.2021 cu privire la completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribtie Navodari SRL
 22. HCL nr. 22/26.01.2021 cu privire la acoperirea deficitului inregistrat in anul 2020 din excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019 si utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in cursul anului 2021
 23. HCL nr. 23/26.01.2021 privind completarea si modificarea HCL nr.87/04.06.2020 privind aplicarea prevederilor CAP II din OUG nr. 69/2020 pentru mdificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fical si pentru instituirea unor masuri fiscale pentru anularea accesoriilor aferente oblgatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local
 24. HCL nr. 24/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice
 25. HCL nr. 25/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii idicatorilor urbanistici in vederea obtinerii unui regim de inaltime P+10E
 26. HCL nr. 26/26.01.2021 privind inregistrarea U.A.T. Navodari in Sistemul National Electronic de Plata Online
 27. HCL nr. 27/26.01.2021 cu privire la aprobarea Listei de respartizare a unor loturi de teren in baza Legii 15/2003

28 HCL nr. 28/26.01.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari

 1. HCL nr. 29/26.01.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchirier nr. 21189/26.03.2019 pentru locuinta situata in Navodari, Str. Marii, bloc Legmas
 2. HCL nr. 30/26.01.2021 privind preluarea folosintei gratuite a unor spatii din imobilul Centrul Multifunctional de Sanatate Navodari, in vederea infiintarii CENTRULUI DE VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19
 3. HCL nr. 31/26.01.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investitii „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online, prin achizitia de echipamente IT mobile/tablete scolare in orasul Navodari”, proiect ce se va depune spre finantare in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2