Hotărâri ale Consiliului Local 2021

0
1621
Business meeting

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 15.07.2021

 1. HCL nr. 166/15.07.2021 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 15.07.2021
 2. HCL nr. 167/15.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investitii ”LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA”

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 29.06.2021

1.  HCL nr. 136/29.06.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
2. HCL nr. 137/29.06.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
3. HCL nr. 138/29.06.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12, nr. 2D, lot 1, judetul Constanta
4. HCL nr. 139/29.06.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Craitei, nr. 19, judetul Constanta
5. HCL nr. 140/29.06.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 32 mp, situat in Navodari, strada Hanului, intersectie cu strada D25, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
6. HCL nr. 141/29.06.2021cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea ENGIE ROMANIA SA – DISTRIGAZ SUD RETELE SRL asupra terenului identificat cu IE: 108479, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilului situat in Navodari, strada Corbului, nr. 86, judetul Constanta
7. HCL nr. 142/29.06.2021 cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Constantei si Teilor, judetul Constanta, cu destinatie de alee acces
8. HCL nr. 143/29.06.2021 cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat in domeniul public al orasului Navodari
9. HCL nr. 144/29.06.2021 cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, Tarla 24, Parcela N 158/1/1, lot 1/1/1+1/1/2-lot1, pentru supralargire alee acces
10. HCL nr. 145/29.06.2021 cu privire la repartizarea unei locuinte situate in Navodari, str. Marii, la mansarda bloc Legmas
11. HCL nr. 146/29.06.2021privind aprobarea relocarii unei conducte de apa DN 400 mm PEHD, din domeniul privat in domeniul public al orasului Navodari
12. HCL nr. 147/29.06.2021 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP 1
13. HCL nr. 148/29.06.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta situata in Navodari, Al. Egretei, bl. 17 A Est, sc. C, ap. 1 bis
14. HCL nr. 149/29.06.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, cam. 6
15. HCL nr. 150/29.06.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 209 A
16. HCL nr. 151/29.06.2021 cu privire la aprobarea Listei de Repartizare cuprizand solicitanti indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2021
17. HCL nr. 152/29.06.2021cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale
18. HCL nr. 153/29.06.2021 cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru loturi de teren atribuite in baza Legii 15/2003
19. HCL nr. 154/29.06.2021 privind aprobarea conctractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Navodari
20. HCL nr. 155/29.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, bdul Mamaia Nord, nr. 42, teren cu nr. Carte funciara 106581
21. HCL nr. 156/29.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, zona POPAS III MAMAIA; Lot 10, teren cu nr. Carte Funciara 100036
22. HCL nr. 157/29.06.2021 privind aprobarea participarii orasului Navodari ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord – Oras Navodari si asocierii orasului Navodari in Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord
23. HCL nr. 158/29.06.2021 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de condominii la asociatiile de proprietari
24. HCL nr. 159/29.06.2021cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat
25. HCL nr.160/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 110/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 148, judetul Constanta
26. HCL nr.161/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 111/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 192, judetul Constanta
27. HCL nr.162/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 113/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 41, judetul Constanta
28. HCL nr. 163/29.06.2021 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-arttistice si de tineret care se vor desfasura in orasul Navodari in anul 2021
29. HCL nr. 164/29.06.2021 privind aprobarea principalelor manifestari sportive pe anul 2021 ce se vor desfasura in orasul Navodari
30. HCL nr. 165/29.06.2021 cu privire la aprobarea organizarii Zilelor Orasului Navodari in perioada 30, 31 iulie – 1 august 2021 si vizita unei delegatii oficiale din Gemlik Turcia si a cheltuielilor de organizare suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli 2021

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 22.06.2021

1. HCL nr. 135/22.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli consolidat al orașului Năvodari pentru anul 2021

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27.05.2021
1. HCL nr. 106/27.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
2. HCL nr. 107/27.05.2021 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2021
3. HCL nr. 108/27.05.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2 nr. 21, judetul Constanta
4. HCL nr. 109/27.05.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P15 nr. 7, judetul Constanta
5. HCL nr. 110/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 148, judetul Constanta
6. HCL nr. 111/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 192, judetul Constanta
7. HCL nr. 112/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S16, LOT 68, judetul Constanta
8. HCL nr. 113/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 41, judetul Constanta
9. HCL nr. 114/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor zona bloc R7, judetul Constanta
10. HCL nr. 115/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului 53bis, judetul Constanta
11. HCL nr. 116/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului fn, judetul Constanta
12. HCL nr. 117/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/2, judetul Constanta
13. HCL nr. 118/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/3, judetul Constanta
14. HCL nr. 119/27.05.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Viitorului, lot 2, judetul Constanta
15. HCL nr. 120/27.05.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta
16. HCL nr. 121/27.05.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta
17. HCL nr. 122/27.05.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 1 mp, situat in Navodari, strada Recoltei, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui stalp SC 10002-10/C/18 nou proiectat
18. HCL nr. 123/27.05.2021 privind completarea Regulamentului in vederea stabilirii a unor masuri pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normativelor de igiena si infrumusetare, pastrarea ordinii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii, respectiv Capitolul IV art. 7, aprobat prin HCL nr. 207/18.12.2008
19. HCL nr. 124/27.05.2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar pe anul 2020 pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
20. HCL nr. 125/27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
21. HCL nr. 126/27.05.2021 cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2021
22. HCL nr. 127/27.05.2021 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la HCL Navodari nr. 101/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii,
Cladirea nr. 13, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
23. HCL nr. 128/27.05.2021 cu privire la repartizarea in anul 2021 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
24. HCL nr. 129/27.05.2021 cu privire la opotunitatea amplasarii unor utilaje de agrement
25. HCL nr. 130/27.05.2021 privind completarea HCL nr.179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului „Reconstructia ecologica”
26. HCL nr. 131/27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu in vederea modificarii retragerilor constructiei fata de limitele de proprietate pentru proprietate privata reglementata urbanistic prin HCL nr.212/28.12.2020
27. HCL nr. 132/27.05.2021 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
28. HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii imoblului „Lac Siutghiol” din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniul public al Orasului Navodari
29. HCL nr. 134/27.05.2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea imobilului identificat cu număr cadastral 101382 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – concesionar Compania Națională Administrarea Canalelor Navigabile SA Constanța în domeniul public al UAT Oraș Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 18.05.2021
1. HCL nr. 104/18.05.2021 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de ”LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
2. HCL nr. 105/18.05.2021 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare privind derularea proiectului de sterilizare si deparatizare a cainilor de rasa comuna din UAT Navodari intre UAT Navodari si Asociatia Animal Society

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de
22.04.2021

1.HCL nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2021

2. HCL nr. 64/22.04.2021 cu privire la aprobarea contului de executiebugetara pentru anul 2020

3. HCL nr. 65/22.04.2021 privind indreptarea erorii materiale dinProcedura privind aprobarea schemei de minimis reprezentand reducerea cu50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazuta de art.456(4) si 464(4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, aprobata prin HCL nr. 195/22.12.2020
4. HCL nr. 66/22.04.2021 privind aprobarea modificarii si completarii„Procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetareprincipale restante la 31.03.2020, aprobata prin HCL nr. 87/2020

5. HCL nr. 67/22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizaresi Functionare a Consiliului Local al Orasului Navodari

6. HCL nr. 68/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in litigiile care fac obiectul dosarelor nr. 95/36/2021 si nr. 102/36/2021 aflate pe rolul Curtii de Apel Constanta

7. HCL nr. 69/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu Statul Roman – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

8. HCL nr. 70/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu operatorul/operatorii de transport feroviar care opereaza pe reteaua feroviara de Nord a Orasului Navodari

9. HCL nr. 71/22.04.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

10. HCL nr. 72/22.04.2021 cu privire la HCL nr. 251/21.12.2006 modificata si completata prin HCL nr. 89/30.03.2015 si HCL nr. 297/22.07.2016, referitoare la desemnarea reprezentantului UAT Oras Navodari in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”

11. HCL nr. 73/22.04.2021 privind indreptarea erorii materiale din Anexele la HCL nr. 5/26.01.2021

12. HCL nr. 74/22.04.2021 cu privire la aprobarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari

13. HCL nr. 75/22.04.2021 privind preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, Judetul Constanta, cu destinatia de alee acces

14. HCL nr. 76/22.04.2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri

15. HCL nr. 77/22.04.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta

16. HCL nr. 78/22.04.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta

17. HCL nr. 79/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr. 54A, lot 2, judetul Constanta

18. HCL nr. 80/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, B-dul Mamaia Nord nr. 70, lot 1, judetul Constanta

19. HCL nr. 81/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 4, judetul Constanta

20. HCL nr. 82/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 5, judetul Constanta

21. HCL nr. 83/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 1, judetul Constanta

22. HCL nr. 84/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Teilor nr. 30, lot 7, judetul Constanta

23. HCL nr. 85/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada A1, zona Digul de sud, judetul Constanta

24. HCL nr. 86/22.04.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta

25. HCL nr. 87/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui terensituat in Navodari, strada Corbului, lot 1, judetul Constanta

26. HCL nr. 88/22.04.2021 cu privire la vanzarea imobilului situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, judetul Constanta

27. HCL nr. 89/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 13597/17.01.2019 pentru locuinta situata in Navodari, str. Marii, bloc Legmas, judetul Constanta

28. HCL nr. 90/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42408/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 31,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. A4

29. HCL nr. 91/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42407/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 26,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. D Turn

30. HCL nr. 92/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 33945/03.06.2016 pentru terenul in suprafata de 15,33 mp situat in Navodari, strada Randunelelor, bl. 4 Sud, sc. C 

31. HCL nr. 93/22.04.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 26423/08.04.2016 pentru terenul in suprafata de 8,65 mp situat in Navodari, strada Pescarusului

32. HCL nr. 94/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Social Democrat – Organizatia Oraseneasca Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Sanatatii, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

33. HCL nr. 95/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul National Liberal – Filiala Constanta, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 4, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

34. HCL nr. 96/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Miscarea Populara, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

35. HCL nr. 97/22.04.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 2 mp, situat in Navodari, strada T 12, judetul Constanta, pentru amplasare caseta stradala unificata si FDCP

36. HCL nr. 98/22.04.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 28 mp, situat in Navodari, strada M11, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton 400 kVA

37. HCL nr. 99/22.04.2021 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari

38. HCL nr. 100/22.04.2021 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari (zona Depozit 10)

39. HCL nr. 101/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 13, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

40. HCL nr. 102/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada T12 nr. 6, judetul Constanta

41. HCL nr. 103/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Viitorului nr. 16, judetul Constanta

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.02.2021

 1. HCL nr. 32/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. HCL nr. 33/25.02.2021 cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 3. HCL nr. 34/25.02.2021 privind modificarea sintagmei ”pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic” din art. 1 la HCL nr. 195/22.12.2020, cu expresia impusa de Legea 230/4.11.2020, respectiv ”pe o durata de 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic”
 4. HCL nr. 35/25.02.2021 privind indreptarea erorii materiale din Anexa nr. I – Organigrama la HCL nr. 5/26.01.2021
 5. HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 6. HCL nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. HCL nr. 38/25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Scoala nr. 3 – Tudor Arghezi si Gradinita nr. 1 – Pestisorul de Aur
 8. HCL nr. 39/25.02.2021 privind aprobare denumire pentru alee de acces catre loturi de teren ce fac parte din Parcela A75/9 sola 13
 9. HCL nr. 40/25.02.2021 cu privire la aprobarea caietelor de sarcini si documentatiilor tehnico-economice pentru executia lucrarilor de reparatie a tramei stradale in orasul Navodari
 10. HCL nr. 41/25.02.2021 cu privire la preluarea in domeniul public al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, judetul Constanta, cu destinatie de alee de acces
 11. HCL nr. 42/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 12. HCL nr. 43/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 13. HCL nr. 44/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 28
 14. HCL nr. 45/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 15. HCL nr. 46/25.02.2021 cu privire la indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 12 al HCL Navodari nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr. 2, Judetul Constanta
 16. HCL nr. 47/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 17. HCL nr. 48/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 18. HCL nr. 49/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp situat in Navodari, Prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 19. HCL nr. 50/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 30 mp situat in Navodari, intre strada T1 si IE: 119626, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 51/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 34 mp situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 21. HCL nr. 52/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 26 mp situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 22. HCL nr. 53/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 24,85 mp situat in Navodari, strada B6 nr. 10, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 23. HCL nr. 54/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de incheiere nr. 26584/11.04.2016 pentru locuinta situata in Navodari, Aleea Egretei, bl. 17A Est
 24. HCL nr. 55/25.02.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22918/28.03.2017 pentru terenul in suprafata de 18 mp situat in Orasul Navodari, strada Pescarusului
 25. HCL nr. 56/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 15028/02.03.2012 pentru spatiul nr. 7 situat in Piata Centrala Navodari
 26. HCL nr. 57/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 15254/31.03.2010 avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de „Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D
 27. HCL nr. 58/25.02.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari
 28. HCL nr. 59/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Clubului Sportiv Navodari pentru anul 2021
 29. HCL nr. 60/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 171/20.06.2018, modificata prin HCL nr. 431/21.12.2017, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari
 30. HCL nr. 61/25.02.2021 privind aprobarea completarii art. 1 din HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021-2022, prin introducerea in anexa ce face parte integranta din HCL nr. 1/26.01.2021, a Scolii Postliceale „HENRI COANDA” Navodari, in conformitate cu avizul conform

31. HCL nr. 62/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL   

 

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.01.2021

 1. HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 2. HCL nr. 2/26.01.2021 cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant preuniversitar
 3. HCL nr. 3/26.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr 209/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 4. HCL nr. 4/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari
 5. HCL nr. 5/26.01.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 6. HCL nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol al Orasului Navodari, Judetul Constanta pentru perioada 2020-2024, in format electronic
 7. HCL nr. 7/26.01.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 8. HCL nr. 8/26.01.2021 cu privire la completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta
 9. HCL nr. 9/26.01.2021 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1
 10. HCL nr. 10/26.01.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.54, lot.2, judetul Constanta
 11. HCL nr. 11/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului, nr.3, judetul Constanta
 12. HCL nr. 12/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzari unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr.42, judetul Constanta
 13. HCL nr. 13/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, str. M10 nr.27D, LOT 5, judetul Constanta
 14. HCL nr. 14/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 D, judetul Constanta
 15. HCL nr. 15/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.14 C, judetul Constanta
 16. HCL nr. 16/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii locuintei situata in Navodari, Aleea Egretei, bloc 17A EST
 17. HCL nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr.2, judetul Constanta
 18. HCL nr. 18/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Corbului, nr.76B, judetul Constanta
 19. HCL nr. 19/26.01.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pentru un teren in suprafata de 120 m, situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 20/26.01.2021 privind acordarea de scutire la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau copropietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social
 21. HCL nr. 21/26.01.2021 cu privire la completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribtie Navodari SRL
 22. HCL nr. 22/26.01.2021 cu privire la acoperirea deficitului inregistrat in anul 2020 din excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019 si utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in cursul anului 2021
 23. HCL nr. 23/26.01.2021 privind completarea si modificarea HCL nr.87/04.06.2020 privind aplicarea prevederilor CAP II din OUG nr. 69/2020 pentru mdificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fical si pentru instituirea unor masuri fiscale pentru anularea accesoriilor aferente oblgatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local
 24. HCL nr. 24/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice
 25. HCL nr. 25/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii idicatorilor urbanistici in vederea obtinerii unui regim de inaltime P+10E
 26. HCL nr. 26/26.01.2021 privind inregistrarea U.A.T. Navodari in Sistemul National Electronic de Plata Online
 27. HCL nr. 27/26.01.2021 cu privire la aprobarea Listei de respartizare a unor loturi de teren in baza Legii 15/2003

28 HCL nr. 28/26.01.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari

 1. HCL nr. 29/26.01.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchirier nr. 21189/26.03.2019 pentru locuinta situata in Navodari, Str. Marii, bloc Legmas
 2. HCL nr. 30/26.01.2021 privind preluarea folosintei gratuite a unor spatii din imobilul Centrul Multifunctional de Sanatate Navodari, in vederea infiintarii CENTRULUI DE VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19
 3. HCL nr. 31/26.01.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investitii „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online, prin achizitia de echipamente IT mobile/tablete scolare in orasul Navodari”, proiect ce se va depune spre finantare in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2