Hotărâri ale Consiliului Local 2021

0
11562
Business meeting

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 30.12.2021

 1. HCL nr. 320/30.12.2021 cu privire la completarea si modificarea HCL nr. 307/21.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. HCL nr. 321/30.12.2021 cu privire la incadrarea pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul UAT Navodari in vederea impozitarii incepand cu anul 2022

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 21.12.2021

 1. HCL nr. 307/21.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. HCL nr. 308/21.12.2021 privind stabilirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale aflate in sold la31.12.2021
 3. HCL nr. 309/21.12.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 4. HCL nr. 310/21.12.2021 cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Orasul Navodari
 5. HCL nr. 311/21.12.2021 privind aprobarea Statutului Asociatiei “Organizatia de Management al Destinatiei Statiunea Mamaia Nord si Consiliul Local al Orasului Navodari
 6. HCL nr. 312/21.12.2021 privind revocarea HCL nr. 287/18.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezmembrare teren pentru cai circulatie zona Mamaia Nord, str. Promenada, LOTURI 2/1/2/1/2, 2/1/2/1/1, 2/1/1/2+2/1/1/1/2, 2/1/2/2, 2/1/1/1/1, amplasat in orasul Navodari, judetul Constanta
 7. HCL nr. 313/21.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici in scopul obtinerii unui regim de inaltime S+P+11E
 8. HCL nr. 314/21.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici in scopul obtinerii unui regim de inaltime mai mare (P+10E)
 9. HCL nr. 315/21.12.2021 cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 5/14.12.1994 pentru depozitare și neutralizare deșeuri pentru modificarea tarifului de depozitare și neutralizare a deșeurilor menajare și asimilate
 10. HCL nr. 316/21.12.2021 privind atribuirea contractului, a prețului de execuție și a modelului de contract pentru execuția de ”LUCRĂRI DE REPARAȚII TRAMA STRADALĂ ÎN ORAȘUL NĂVODARI” de către S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL
 11. HCL nr. 317/21.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții ”FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ – CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 126109
 12. HCL nr. 318/21.12.2021 privind aprobarea proiectului ”ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI LANȚ SCURT DE APROVIZIONARE PE PIAȚA LEGUMELOR DE PROVENIENȚĂ LOCALĂ DIN NORDUL JUDEȚULUI CONSTANȚA ȘI PROMOVAREA ACESTORA” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – Submăsura 16.4. și Submăsura – 16.4. a ”SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ÎNTRE ACTORII ÎN SECTOARELE AGRICOL ȘI POMICOL”
 13. HCL nr. 319/21.12.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului teren sport situat pe Str. Sănătății, aflat în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale UAT Orașul Năvodari, cu o suprafață de 5050 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 115837, nr. topo/cadastral 115837 pentru obiectivul de investiții ”Construire creșă și branșamente de utilități oraș Năvodari, str. Sănătății, nr. 2, orașul Năvodari”

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 03.12.2021

 1. HCL nr. 287/03.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
 2. HCL nr. 288/03.12.2021 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2021
 3. HCL nr. 289/03.12.2021 cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2021-2022 in unitatile de invatamant
 4. HCL nr. 290/03.12.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 5. HCL nr. 291/03.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
 6. HCL nr. 292/03.12.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe teritoriul administrativ al Orasului Navodari
 7. HCL nr. 293/03.12.2021 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 348/06.11.2015 privind Strategia tarifara pentru perioada 2021-2029
 8. HCL nr. 294/03.12.2021 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 9. HCL nr. 295/03.12.2021 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 10. HCL nr. 296/03.12.2021 cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 11. HCL nr. 297/03.12.2021 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 12. HCL nr. 298/03.12.2021 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 13. HCL nr. 299/03.12.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. SOFI LEADER S.R.L. asupra unei suprafete de 2,01 mp din teren aferent imobilului IE 109883
 14. HCL nr. 300/03.12.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.R.L., pentru un teren in suprafata de 31 mp, situat in Navodari, zona strada D9, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 15. HCL nr. 301/03.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii terenului in intravilan industrial pentru investitiile cladiri industriale, depozitare, ateliere, garaje, service auto, functiuni agricole si cladiri birouri
 16. HCL nr. 302/03.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire Complex – hotel, aparthotel, locuinte colective si functiuni conexe”, situat in Orasul Navodari, str. D25, Prelungirea D17, Prelungirea D18 si Promenada Navodari, Mamaia Nord TRUP 5
 17. HCL nr. 303/03.12.2021 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 253/30.09.2021 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Organizatiei de Management a Destinatiei Mamaia Nord
 18. HCL nr. 304/03.12.2021 cu privire la aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”
 19. HCL nr. 305/03.12.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 52812/17.12.2015 pentru locuinta situata in orasul Navodari, Str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP2
 20. HCL nr. 306/03.12.2021 privind aprobarea proiectului ”ECOvocacy” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Active Citizens Fund în Romania – Apel #3 – Activism civic și advocacy (Cultura democrativă și conștientizarea civică consolidate) – parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 22.11.2021

 1. HCL nr. 284/22.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. HCL nr. 285/22.11.2021 cu privire la aprobarea principalelor manifestari culturale ce se vor desfasura in Orasul Navodari in luna Decembrie a anului 2021
 3. HCL nr. 286/22.11.2021 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 19.11.2021

 1. HCL nr. 282/19.11.2021 privind aprobarea notei conceptuale, tema de proiectare, documentației tehnico-economice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – CĂMIN NOU LICEU NĂVODARI
 2. HCL nr. 283/19.11.2021 privind aprobarea notei conceptuale, tema de proiectare, documentației tehnico-economice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – GRĂDINIȚA NR. 3 NĂVODARI

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.10.2021

 1. HCL nr. 265/28.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. HCL nr. 266/28.10.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 128/27.05.2021 cu privire la repartizarea in anul2021 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
 3. HCL nr. 267/28.10.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura     
 4. HCL nr. 268/28.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.52825/17.12.2015 pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 5. HCL nr. 269/28.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 52843/17.12.2015 pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 6. HCL nr. 270/28.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 34060/24.10.2011 privind inchirierea spatiilor situate in Cladirea nr. 33, strada Sanatatii, Oras Navodari
 7. HCL nr. 271/28.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 8. HCL nr. 272/28.10.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 13436/15.06.2007 privind concesionarea unui spatiu cu destinatie de “Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 47,03 mp
 9. HCL nr. 273/28.10.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 172/9.07.2021
 10. HCL nr. 274/28.10.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 173/29.07.2021
 11. HCL nr. 275/28.10.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 174/29.07.2021
 12. HCL nr. 276/28.10.2021 cu privire la revocarea HCL nr. 130/27.05.2021 privind completarea HCL nr. 179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului “Reconstructia Ecologica”
 13. HCL nr. 277/28.10.2021 cu privire la preluarea unor bunuri din domeniul privat al Orasului Navodari in domeniul public al Orasului Navodari
 14. HCL nr. 278/28.10.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 34 mp, situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 15. HCL nr. 279/28.10.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentu un teren in suprafata de 121 mp, situat in Navodari, b-dul Mamaia Nord nr. 6, judetul Constanta, pentru amplasare punct de conexiuni si realizare traseu LES MT
 16. HCL nr. 280/28.10.2021 cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale situate in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 85,44 mp
 17. HCL nr. 281/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizului general actualizat-faza proiect tehnic- pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE SI AMENAJARE SCOALA NR.3 NAVODARI”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, AXA PRIORITARA 10 – IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE, PRIORITATE DE INVESTITII 10.1 INVESTITIILE IN EDUCATIE SI FORMARE INCLUSIV IN FORMARE PROFESIONALA PENTRU DOBANDIREA DE COMPETENTE SI INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCATIE SI FORMARE OBECTIV SPECIFIC 10.1 CRESTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCATIEI TIMPURII SI INVATAMANTULUI OBLIGATORIU, IN SPECIAL PENTRU COPI CU RISC CRESCUT DE PARASIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT INVATAMANTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242

Hotărâre adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 21.10.2021

HCL nr. 264/21.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea gaze naturale cartier Midia Sat și Peninsula”, precum și aprobarea depunerii acestuia la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației în vederea finanțării în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

Hotătâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 30.09.2021

 1. HCL nr. 229/30.09.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 2. HCL nr. 230/30.09.2021 cu privire la modificarea anexei 1 si anexei 2 din HCL 118/31.05.2012
 3. HCL nr. 231/30.09.2021 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Orasului Navodari in vederea scoaterii din functiune si casare
 4. HCL nr. 232/30.09.2021 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 5. HCL nr. 233/30.09.2021 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari                                      
 6. HCL nr. 234/30.09.2021 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada Crăiței nr. 19, județul Constanța
 7. HCL nr. 235/30.09.2021 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada S18 nr. 17, lot 16, județul Constanța
 8. HCL nr. 236/30.09.2021 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada S6, lot 253, județul Constanța
 9. HCL nr. 237/30.09.2021 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada Corbului, nr. 86, județul Constanța
 10. HCL nr. 238/30.09.2021 cu privire la aprobarea vânzării unui teren situat in Năvodari, strada M12 nr. 2D, lot 2, județul Constanța
 11. HCL nr. 239/30.09.2021 cu privire la revocarea HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romanei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Siutghiol” din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniul public al Orasului Navodari
 12. HCL nr. 240/30.09.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 45109/31.10.2018 pentru terenul in suprafata de 11,00 mp situat in Orasul Navodari, str. Marii nr. 5, bl. Legmas
 13. HCL nr. 241/30.09.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la HCL nr. 210/31.08.2021 cu privire la închirierea prin licitatie publică a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M1, judetul Constanta
 14. HCL nr. 242/30.09.2021 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la HCL nr.209/31.08.2021 cu privire la închirierea prin licitatie publică a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M10, judetul Constanta
 15. HCL nr. 243/30.09.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 179/29.07.2021
 16. HCL nr. 244/30.09.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 180/29.07.2021
 17. HCL nr. 245/30.09.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitude in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 30 mp, situate in Navodari, strada M14, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 18. HCL nr. 246/30.09.2021 cu privire la aprobarea Situatiei terenurilor disponibile ce urmează a fi atribuite în baza Legii nr.15/2003
 19. HCL nr. 247/30.09.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unităţilor de invatamant din Oraşul Năvodari pentru anul şcolar 2021-2022
 20. HCL nr. 248/30.09.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Năvodari în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educatiei (CEAC) din unităţile de invatamant din Oraşul Năvodari, pentru anul şcolar 2021-2022
 21. HCL nr. 249/30.09.2021 cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Balasa-Dan Cristian si vacantarea locului ocupat de catre acesta in cadrul Consiliului Local Navodari
 22. HCL nr. 250/30.09.2021 cu privire la indreptare eroare materiala in Anexa 3 la HCL nr. 225/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Navodari pentru anul 2021
 23. HCL nr. 251/30.09.2021 privind aprobare denumire strazi V1, V2,V3, V4, Prelungirea Campului, Prelungirea Garii
 24. HCL nr. 252/30.09.2021 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietatea privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local „Extindere cimitir si construire cladiri conexe, str. Eternitatii”
 25. HCL nr. 253/30.09.2021 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Organizatiei de Management a Destinatiei Mamaia Nord
 26. HCL nr. 254/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Asfaltare trama stradala zona Mamaia-Sat, Oras Navodari”
 27. HCL nr. 255/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Executie canalizare menajera zona de Nord, Oras Navodari”
 28. HCL nr. 256/30.09.2021 cuprivirela desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Navodari, Sesiunea 2021
 29. HCL nr. 257/30.09.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea CONPET S.A., pentru un teren in suprafata de 375,50 mp, situat in Navodari, strada Principala, judetul Constanta
 30. HCL nr. 258/30.09.2021 cu privire la aprobarea avizarii de catre Consiliul Local al Orasului Navodari a operatorului economic SACRIFICO ETERNA S.R.L. cu sediul in loc. Babadag, oras Babadag, strada Cornului nr. 1, camera nr. 1, judet Tulcea, pentru activitati de pompe funebre si similare
 31. HCL nr. 259/30.09.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 61616/10.09.2021 privind „Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pt proiectul „Extindere si amenajare Scoala nr. 3 Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formarea profesionala, pt dobandirea de competente si invatare pe tot parcusul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor deeducatie si formare obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat invatamantului obligatoriu, Cod SMIS 124242
 32. HCL nr. 260/30.09.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 13735/23.01.2020 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul „Unitate de ingrijiri persoane varstnice si Centru de zi Oras Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Cod SMIS 116307
 33. HCL nr. 261/30.09.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 50362/19.07.2021 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari Finalizare si Modernizare Cladire cu Functie Cultural-Recreativa Casa de Cultura Navodari, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, obiectiv specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, Cod SMIS 126109
 34. HCL nr. 262/30.09.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 22104/28.04.2020 privind „Executia lucrarilor de constructii si dotari in cadrul proiectului „Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in Orasul Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Cod apel: POR/133/5/2Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti, Cod SMIS 115092
 35. HCL nr. 263/30.09.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 2/30.09.2021 la contractul de achizitie publica nr. 14769/04.02.2020 privind Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a cladirii Liceului Tehnologic Lazar Edeleanu Navodari”, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 31 – Sprijinirea eficientei energetice a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri publice, Cod SMIS 115197

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 22.09.2021

 1. HCL nr. 225/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului navodati pentru anul 2021
 2. HCL nr. 226/22.09.2021 privind aprobarea trecerii Cresei nr. 20 Navodari din administrarea Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Navodari in administrarea Ministerului Educatiei, prin arondarea la Gradinita cu program prelungit ”Lumea Florilor”
 3. HCL nr. 227/22.09.2021 privind asigurarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat in vederea implementarii proiectului ”Largire si asfaltare Pod Ecluza” (Programul National de Dezvoltare Locala 2)
 4. HCL nr. 228/22.09.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 02.09.2021

 1. HCL nr. 222/02.09.2021 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre S.C Termica Distributie Navodari SRL
 2. HCL nr. 223/02.09.2021 cu privire la atribuirea unei locuinte, aflate in administrarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta, pe o durata de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, in cladirea Camin Jandarmi
 3. HCL nr. 224/02.09.2021 cu privire la delegarea serviciului de iluminat public in Orasul Navodari

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 31.08.2021

 1. HCL nr. 193/31.08.2021 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
 2. HCL nr. 194/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021                                    
 3. HCL nr. 195/31.08.2021 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2021
 4. HCL nr. 196/31.08.2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 2/2021cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant                                                    
 5. HCL nr. 197/31.08.2021 cu privire la acordarea unui pachet cu carti elevilor inscrisi in clasele I-VIII in unitatile de invatamant de pe raza orasului Navodari
 6. HCL nr. 198/31.08.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. HCL nr. 199/31.08.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in scopul infiintarii Organizatiei de Management al Destinatiei Mamaia Nord
 8. HCL nr. 200/31.08.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S18 nr. 17, lot 16, judetul Constanta
 9. HCL nr. 201/31.08.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta   
 10. HCL nr. 202/31.08.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari strada S6, lot 253, jud. Constanta
 11. HCL nr. 203/31.08.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P15 nr.7, Judetul Constanta                                   
 12. HCL nr. 204/31.08.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Tractorului nr. 17, lot 3, judetul Constanta
 13. HCL nr. 205/31.08.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Bradului fn, judetul Constanta
 14. HCL nr. 206/31.08.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, Aleea Balta lui Mihai lot 1 + lot 2, lot 1, judetul Costanta
 15. HCL nr. 207/31.08.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari str. S17, lot 3, judetul Constanta
 16. HCL nr. 208/31.08.2021 cu privire la incetarea aplicabilitatii art. 1 alin. (1) din HCL Navodari nr. 24/27.02.2020
 17. HCL nr. 209/31.08.2021 cu privire la inchirierea prin licitatie publica a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M10, judetul Constanta
 18. HCL nr. 210/31.08.2021 cu privire la inchirierea prin licitatie publica a locuintei situata in Navodari, strada Marii, bloc Legmas, apartament M1, judetul Constanta
 19. HCL nr. 211/31.08.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului 58 bis, judetul Constanta
 20. HCL nr. 212/31.08.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 307
 21. HCL nr. 213/31.08.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin
 22. HCL nr. 214/31.08.2021 privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 18,60 mp, situat in Piata Centrala Navodari
 23. HCL nr. 215/31.08.2021 cu privire la inchirierea prin licitatie publica a spatiilor comerciale adiacente Pietei Centrale Navodari
 24. HCL nr. 216/31.08.2021 cu privire la incetarea de drept a contractului de concesiune nr. 787/11.02.1997 aferent terenului situat in Navodari str. Tractorului, lot 36, Judetul Constanta
 25. HCL nr. 217/31.08.2021 cu privire la modificarea art. 1 din contractul de concesiune incheiat in data de 14.02.1996 pentru lotul 51, situat in Navodari, str. Tractorului, Judetul Constanta
 26. HCL nr. 218/31.08.2021 cu privire la modificarea HCL nr. 141/29.06.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea ENGIE ROMANIA S.A.- DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. asupra terenului identificat cu IE: 108479, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilului situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta
 27. HCL nr. 219/31.08.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. pentru un teren in suprafata de 5 m, situat in Navodari strada D1 nr. 1-3, judetul Constanta, pentru amplasare caseta stradala unificata si FDCP
 28. HCL nr. 220/31.08.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu in vederea modificarii conditiilor de a fi edificabila pentru parcela avand suprafata mai mica de 250 mp si front la strada mai mic de 10 ml
 29. HCL nr. 221/31.08.2021 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 05.08.2021

HCL nr. 192/05.08.2021 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 24930/06.04.2021 de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Navodari.

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.07.2021

 1. HCL nr. 168/29.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. HCL nr. 169/29.07.2021 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor localecare constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei,precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art.491 din legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022
 3. HCL nr. 170/29.07.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 4. HCL nr. 171/29.07.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 5. HCL nr. 172/29.07.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 2, jud Constanta           
 6. HCL nr. 173/29.07.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 1, jud Constanta
 7. HCL nr. 174/29.07.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 3, jud Constanta     
 8. HCL nr. 175/29.07.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, fn, jud Constanta  
 9. HCL nr. 176/29.07.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2, lot 12, judetul Constanta
 10. HCL nr. 177/29.07.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S17, lot 3, judetul Costanta
 11. HCL nr. 178/29.07.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr.2D, lot 2, judetul Costanta
 12. HCL nr. 179/29.07.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utiliate publica pentru extindere cimitir Oras Navodari si proprietarii Parcelei A57/7
 13. HCL nr. 180/29.07.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utilitate publica pentru extindere cimitir Oras Navodari si proprietarii Parcelei A57/9
 14. HCL nr. 181/29.07.2021 cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat in domeniul public al Orasului Navodari
 15. HCL nr. 182/29.07.2021 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiilor existente in Cladirea nr. 33, etaj 1, strada Sanatatii, oras Navodari
 16. HCL nr. 183/29.07.2021 cu privire la preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Pinului, judetul Constanta, fosta Sola 43, Parcela A 277/52, cu destinatie de alee acces   
 17. HCL nr. 184/29.07.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, Ale.Balta lui Mihai, lot 1+lot2, lot 1, judetul Constanta       
 18. HCL nr. 185/29.07.2021 cu privire la revocarea art 1 si 2 din HCL Navodari nr.152/29.06.2021 cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale
 19. HCL nr. 186/29.07.2021 cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL Navodari nr. 153/29.06.2021 cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru loturi de teren atribuite in baza Legii 15/2003
 20. HCL nr. 187/29.07.2021 cu privire la aprbarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp, situat in Navodari, Prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 21. HCL nr. 188/29.07.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari , strada Viilor nr.3, judetul Constanta       
 22. HCL nr. 189/29.07.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate expropriere si a indicatorilor tehnio-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Extindere cimitir si construire cladiri anexe, str. Eternitatii”, Loc. Navodari, Jud. Constanta
 23. HCL nr. 190/29.07.2021 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de exproprire al lucrarii de utilitate publica de interes local „EXTINDERE CIMITIR ORAS NAVODARI”

 

24. HCL nr. 191/29.07.2021 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 37576/27.05.2021 avand ca obiect ”LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI”        

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 15.07.2021

 1. HCL nr. 166/15.07.2021 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din data de 15.07.2021
 2. HCL nr. 167/15.07.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investitii ”LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA”

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 29.06.2021

1.  HCL nr. 136/29.06.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
2. HCL nr. 137/29.06.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
3. HCL nr. 138/29.06.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12, nr. 2D, lot 1, judetul Constanta
4. HCL nr. 139/29.06.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Craitei, nr. 19, judetul Constanta
5. HCL nr. 140/29.06.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentru un teren in suprafata de 32 mp, situat in Navodari, strada Hanului, intersectie cu strada D25, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
6. HCL nr. 141/29.06.2021cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea ENGIE ROMANIA SA – DISTRIGAZ SUD RETELE SRL asupra terenului identificat cu IE: 108479, in vederea bransarii la reteaua cu gaze naturale a imobilului situat in Navodari, strada Corbului, nr. 86, judetul Constanta
7. HCL nr. 142/29.06.2021 cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Constantei si Teilor, judetul Constanta, cu destinatie de alee acces
8. HCL nr. 143/29.06.2021 cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat in domeniul public al orasului Navodari
9. HCL nr. 144/29.06.2021 cu privire la preluarea in domeniul privat al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, Tarla 24, Parcela N 158/1/1, lot 1/1/1+1/1/2-lot1, pentru supralargire alee acces
10. HCL nr. 145/29.06.2021 cu privire la repartizarea unei locuinte situate in Navodari, str. Marii, la mansarda bloc Legmas
11. HCL nr. 146/29.06.2021privind aprobarea relocarii unei conducte de apa DN 400 mm PEHD, din domeniul privat in domeniul public al orasului Navodari
12. HCL nr. 147/29.06.2021 cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP 1
13. HCL nr. 148/29.06.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta situata in Navodari, Al. Egretei, bl. 17 A Est, sc. C, ap. 1 bis
14. HCL nr. 149/29.06.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, cam. 6
15. HCL nr. 150/29.06.2021 cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou, cam. 209 A
16. HCL nr. 151/29.06.2021 cu privire la aprobarea Listei de Repartizare cuprizand solicitanti indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala prin inchiriere in anul 2021
17. HCL nr. 152/29.06.2021cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale
18. HCL nr. 153/29.06.2021 cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru loturi de teren atribuite in baza Legii 15/2003
19. HCL nr. 154/29.06.2021 privind aprobarea conctractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului Navodari
20. HCL nr. 155/29.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, bdul Mamaia Nord, nr. 42, teren cu nr. Carte funciara 106581
21. HCL nr. 156/29.06.2021privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici, zona POPAS III MAMAIA; Lot 10, teren cu nr. Carte Funciara 100036
22. HCL nr. 157/29.06.2021 privind aprobarea participarii orasului Navodari ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord – Oras Navodari si asocierii orasului Navodari in Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Nord
23. HCL nr. 158/29.06.2021 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de condominii la asociatiile de proprietari
24. HCL nr. 159/29.06.2021cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat
25. HCL nr.160/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 110/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 148, judetul Constanta
26. HCL nr.161/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 111/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 192, judetul Constanta
27. HCL nr.162/29.06.2021 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse in HCL Navodari nr. 113/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 41, judetul Constanta
28. HCL nr. 163/29.06.2021 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-arttistice si de tineret care se vor desfasura in orasul Navodari in anul 2021
29. HCL nr. 164/29.06.2021 privind aprobarea principalelor manifestari sportive pe anul 2021 ce se vor desfasura in orasul Navodari
30. HCL nr. 165/29.06.2021 cu privire la aprobarea organizarii Zilelor Orasului Navodari in perioada 30, 31 iulie – 1 august 2021 si vizita unei delegatii oficiale din Gemlik Turcia si a cheltuielilor de organizare suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli 2021

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 22.06.2021

1. HCL nr. 135/22.06.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli consolidat al orașului Năvodari pentru anul 2021

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27.05.2021
1. HCL nr. 106/27.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
2. HCL nr. 107/27.05.2021 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2021
3. HCL nr. 108/27.05.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2 nr. 21, judetul Constanta
4. HCL nr. 109/27.05.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P15 nr. 7, judetul Constanta
5. HCL nr. 110/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 148, judetul Constanta
6. HCL nr. 111/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 192, judetul Constanta
7. HCL nr. 112/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S16, LOT 68, judetul Constanta
8. HCL nr. 113/27.05.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 41, judetul Constanta
9. HCL nr. 114/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor zona bloc R7, judetul Constanta
10. HCL nr. 115/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului 53bis, judetul Constanta
11. HCL nr. 116/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului fn, judetul Constanta
12. HCL nr. 117/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/2, judetul Constanta
13. HCL nr. 118/27.05.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/3, judetul Constanta
14. HCL nr. 119/27.05.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Viitorului, lot 2, judetul Constanta
15. HCL nr. 120/27.05.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta
16. HCL nr. 121/27.05.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta
17. HCL nr. 122/27.05.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 1 mp, situat in Navodari, strada Recoltei, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui stalp SC 10002-10/C/18 nou proiectat
18. HCL nr. 123/27.05.2021 privind completarea Regulamentului in vederea stabilirii a unor masuri pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normativelor de igiena si infrumusetare, pastrarea ordinii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii, respectiv Capitolul IV art. 7, aprobat prin HCL nr. 207/18.12.2008
19. HCL nr. 124/27.05.2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar pe anul 2020 pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
20. HCL nr. 125/27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
21. HCL nr. 126/27.05.2021 cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2021
22. HCL nr. 127/27.05.2021 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la HCL Navodari nr. 101/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii,
Cladirea nr. 13, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
23. HCL nr. 128/27.05.2021 cu privire la repartizarea in anul 2021 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
24. HCL nr. 129/27.05.2021 cu privire la opotunitatea amplasarii unor utilaje de agrement
25. HCL nr. 130/27.05.2021 privind completarea HCL nr.179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului „Reconstructia ecologica”
26. HCL nr. 131/27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu in vederea modificarii retragerilor constructiei fata de limitele de proprietate pentru proprietate privata reglementata urbanistic prin HCL nr.212/28.12.2020
27. HCL nr. 132/27.05.2021 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
28. HCL nr. 133/27.05.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii imoblului „Lac Siutghiol” din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniul public al Orasului Navodari
29. HCL nr. 134/27.05.2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea imobilului identificat cu număr cadastral 101382 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – concesionar Compania Națională Administrarea Canalelor Navigabile SA Constanța în domeniul public al UAT Oraș Năvodari

 

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 18.05.2021
1. HCL nr. 104/18.05.2021 privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de ”LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
2. HCL nr. 105/18.05.2021 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare privind derularea proiectului de sterilizare si deparatizare a cainilor de rasa comuna din UAT Navodari intre UAT Navodari si Asociatia Animal Society

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de
22.04.2021

1.HCL nr. 63/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2021

2. HCL nr. 64/22.04.2021 cu privire la aprobarea contului de executiebugetara pentru anul 2020

3. HCL nr. 65/22.04.2021 privind indreptarea erorii materiale dinProcedura privind aprobarea schemei de minimis reprezentand reducerea cu50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazuta de art.456(4) si 464(4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, aprobata prin HCL nr. 195/22.12.2020
4. HCL nr. 66/22.04.2021 privind aprobarea modificarii si completarii„Procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetareprincipale restante la 31.03.2020, aprobata prin HCL nr. 87/2020

5. HCL nr. 67/22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizaresi Functionare a Consiliului Local al Orasului Navodari

6. HCL nr. 68/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in litigiile care fac obiectul dosarelor nr. 95/36/2021 si nr. 102/36/2021 aflate pe rolul Curtii de Apel Constanta

7. HCL nr. 69/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu Statul Roman – Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A.

8. HCL nr. 70/22.04.2021 privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari, pe cale administrativa si judecatoreasca, in litigiul cu operatorul/operatorii de transport feroviar care opereaza pe reteaua feroviara de Nord a Orasului Navodari

9. HCL nr. 71/22.04.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

10. HCL nr. 72/22.04.2021 cu privire la HCL nr. 251/21.12.2006 modificata si completata prin HCL nr. 89/30.03.2015 si HCL nr. 297/22.07.2016, referitoare la desemnarea reprezentantului UAT Oras Navodari in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Constanta”

11. HCL nr. 73/22.04.2021 privind indreptarea erorii materiale din Anexele la HCL nr. 5/26.01.2021

12. HCL nr. 74/22.04.2021 cu privire la aprobarea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari

13. HCL nr. 75/22.04.2021 privind preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, Judetul Constanta, cu destinatia de alee acces

14. HCL nr. 76/22.04.2021 privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri

15. HCL nr. 77/22.04.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta

16. HCL nr. 78/22.04.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta

17. HCL nr. 79/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr. 54A, lot 2, judetul Constanta

18. HCL nr. 80/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, B-dul Mamaia Nord nr. 70, lot 1, judetul Constanta

19. HCL nr. 81/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 4, judetul Constanta

20. HCL nr. 82/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 5, judetul Constanta

21. HCL nr. 83/22.04.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 1, judetul Constanta

22. HCL nr. 84/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Teilor nr. 30, lot 7, judetul Constanta

23. HCL nr. 85/22.04.2021 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada A1, zona Digul de sud, judetul Constanta

24. HCL nr. 86/22.04.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului nr. 86, judetul Constanta

25. HCL nr. 87/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui terensituat in Navodari, strada Corbului, lot 1, judetul Constanta

26. HCL nr. 88/22.04.2021 cu privire la vanzarea imobilului situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, judetul Constanta

27. HCL nr. 89/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 13597/17.01.2019 pentru locuinta situata in Navodari, str. Marii, bloc Legmas, judetul Constanta

28. HCL nr. 90/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42408/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 31,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. A4

29. HCL nr. 91/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 42407/19.08.2016 pentru terenul in suprafata de 26,00 mp situat in Navodari, strada Albinelor, bl. D Turn

30. HCL nr. 92/22.04.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 33945/03.06.2016 pentru terenul in suprafata de 15,33 mp situat in Navodari, strada Randunelelor, bl. 4 Sud, sc. C 

31. HCL nr. 93/22.04.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 26423/08.04.2016 pentru terenul in suprafata de 8,65 mp situat in Navodari, strada Pescarusului

32. HCL nr. 94/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Social Democrat – Organizatia Oraseneasca Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Sanatatii, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

33. HCL nr. 95/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul National Liberal – Filiala Constanta, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 4, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

34. HCL nr. 96/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Partidul Miscarea Populara, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 27, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

35. HCL nr. 97/22.04.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 2 mp, situat in Navodari, strada T 12, judetul Constanta, pentru amplasare caseta stradala unificata si FDCP

36. HCL nr. 98/22.04.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 28 mp, situat in Navodari, strada M11, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton 400 kVA

37. HCL nr. 99/22.04.2021 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari

38. HCL nr. 100/22.04.2021 privind reglementarea semnalizarii rutiere pe raza Orasului Navodari (zona Depozit 10)

39. HCL nr. 101/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea 13, imobil nr. 1, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid

40. HCL nr. 102/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada T12 nr. 6, judetul Constanta

41. HCL nr. 103/22.04.2021 cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Viitorului nr. 16, judetul Constanta

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.02.2021

 1. HCL nr. 32/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. HCL nr. 33/25.02.2021 cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 3. HCL nr. 34/25.02.2021 privind modificarea sintagmei ”pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic” din art. 1 la HCL nr. 195/22.12.2020, cu expresia impusa de Legea 230/4.11.2020, respectiv ”pe o durata de 180 de zile consecutive sau cumulate in cursul unui an calendaristic”
 4. HCL nr. 35/25.02.2021 privind indreptarea erorii materiale din Anexa nr. I – Organigrama la HCL nr. 5/26.01.2021
 5. HCL nr. 36/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului
 6. HCL nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 7. HCL nr. 38/25.02.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Scoala nr. 3 – Tudor Arghezi si Gradinita nr. 1 – Pestisorul de Aur
 8. HCL nr. 39/25.02.2021 privind aprobare denumire pentru alee de acces catre loturi de teren ce fac parte din Parcela A75/9 sola 13
 9. HCL nr. 40/25.02.2021 cu privire la aprobarea caietelor de sarcini si documentatiilor tehnico-economice pentru executia lucrarilor de reparatie a tramei stradale in orasul Navodari
 10. HCL nr. 41/25.02.2021 cu privire la preluarea in domeniul public al orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Apusului, judetul Constanta, cu destinatie de alee de acces
 11. HCL nr. 42/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 12. HCL nr. 43/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 13. HCL nr. 44/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 28
 14. HCL nr. 45/25.02.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren situat in Navodari, strada Cabanei, nr. 10
 15. HCL nr. 46/25.02.2021 cu privire la indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 12 al HCL Navodari nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr. 2, Judetul Constanta
 16. HCL nr. 47/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 17. HCL nr. 48/25.02.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D
 18. HCL nr. 49/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp situat in Navodari, Prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 19. HCL nr. 50/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 30 mp situat in Navodari, intre strada T1 si IE: 119626, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 51/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 34 mp situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 21. HCL nr. 52/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 26 mp situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 22. HCL nr. 53/25.02.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 24,85 mp situat in Navodari, strada B6 nr. 10, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 23. HCL nr. 54/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de incheiere nr. 26584/11.04.2016 pentru locuinta situata in Navodari, Aleea Egretei, bl. 17A Est
 24. HCL nr. 55/25.02.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22918/28.03.2017 pentru terenul in suprafata de 18 mp situat in Orasul Navodari, strada Pescarusului
 25. HCL nr. 56/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 15028/02.03.2012 pentru spatiul nr. 7 situat in Piata Centrala Navodari
 26. HCL nr. 57/25.02.2021 cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 15254/31.03.2010 avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de „Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D
 27. HCL nr. 58/25.02.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari
 28. HCL nr. 59/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Clubului Sportiv Navodari pentru anul 2021
 29. HCL nr. 60/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 171/20.06.2018, modificata prin HCL nr. 431/21.12.2017, cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Navodari
 30. HCL nr. 61/25.02.2021 privind aprobarea completarii art. 1 din HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021-2022, prin introducerea in anexa ce face parte integranta din HCL nr. 1/26.01.2021, a Scolii Postliceale „HENRI COANDA” Navodari, in conformitate cu avizul conform

31. HCL nr. 62/25.02.2021 privind modificarea HCL nr. 21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL   

 

 

Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.01.2021

 1. HCL nr. 1/26.01.2021 cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 2. HCL nr. 2/26.01.2021 cu privire la aprobarea cuantumului si numarului de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant preuniversitar
 3. HCL nr. 3/26.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr 209/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021
 4. HCL nr. 4/26.01.2021 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari
 5. HCL nr. 5/26.01.2021 privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta
 6. HCL nr. 6/26.01.2021 privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol al Orasului Navodari, Judetul Constanta pentru perioada 2020-2024, in format electronic
 7. HCL nr. 7/26.01.2021 privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 8. HCL nr. 8/26.01.2021 cu privire la completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta
 9. HCL nr. 9/26.01.2021 cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1
 10. HCL nr. 10/26.01.2021 cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.54, lot.2, judetul Constanta
 11. HCL nr. 11/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului, nr.3, judetul Constanta
 12. HCL nr. 12/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzari unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr.42, judetul Constanta
 13. HCL nr. 13/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, str. M10 nr.27D, LOT 5, judetul Constanta
 14. HCL nr. 14/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 D, judetul Constanta
 15. HCL nr. 15/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.14 C, judetul Constanta
 16. HCL nr. 16/26.01.2021 cu privire la aprobarea vanzarii locuintei situata in Navodari, Aleea Egretei, bloc 17A EST
 17. HCL nr. 17/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr.2, judetul Constanta
 18. HCL nr. 18/26.01.2021 cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Corbului, nr.76B, judetul Constanta
 19. HCL nr. 19/26.01.2021 cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pentru un teren in suprafata de 120 m, situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 20. HCL nr. 20/26.01.2021 privind acordarea de scutire la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau copropietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social
 21. HCL nr. 21/26.01.2021 cu privire la completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribtie Navodari SRL
 22. HCL nr. 22/26.01.2021 cu privire la acoperirea deficitului inregistrat in anul 2020 din excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019 si utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in cursul anului 2021
 23. HCL nr. 23/26.01.2021 privind completarea si modificarea HCL nr.87/04.06.2020 privind aplicarea prevederilor CAP II din OUG nr. 69/2020 pentru mdificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fical si pentru instituirea unor masuri fiscale pentru anularea accesoriilor aferente oblgatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local
 24. HCL nr. 24/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice
 25. HCL nr. 25/26.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii idicatorilor urbanistici in vederea obtinerii unui regim de inaltime P+10E
 26. HCL nr. 26/26.01.2021 privind inregistrarea U.A.T. Navodari in Sistemul National Electronic de Plata Online
 27. HCL nr. 27/26.01.2021 cu privire la aprobarea Listei de respartizare a unor loturi de teren in baza Legii 15/2003

28 HCL nr. 28/26.01.2021 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari

 1. HCL nr. 29/26.01.2021 cu privire la prelungirea contractului de inchirier nr. 21189/26.03.2019 pentru locuinta situata in Navodari, Str. Marii, bloc Legmas
 2. HCL nr. 30/26.01.2021 privind preluarea folosintei gratuite a unor spatii din imobilul Centrul Multifunctional de Sanatate Navodari, in vederea infiintarii CENTRULUI DE VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19
 3. HCL nr. 31/26.01.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investitii „Asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online, prin achizitia de echipamente IT mobile/tablete scolare in orasul Navodari”, proiect ce se va depune spre finantare in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2