Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 27.06.2024

0
269

1 Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidate al Orasului Navodari pentru anul 2024

2 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2024

3 Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei,  precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2025 

4 Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura                                                     

5 Proiect de hotarare privind acordarea unei reduceri egala cu valoarea inflatiei din anul anterior pe cladiri si terenuri, anumitor categorii de persoane

6 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar  pe anul 2023 pentru S.C Termica Distributie Navodari S.R.L.\

7 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S10, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

8 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S12, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

9 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S2, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

10 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada P18, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

11 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S12, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

12  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S9, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

13  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S11, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

14  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Sperantei, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

15  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S1, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

16  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Ogorului, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

17  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S11, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

18  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada P20, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

19 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada S1, judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren

20 Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Midiei, judetul Constanta, in favoarea proprietarilor constructiei C1, edificata pe acest teren

21 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Stadionului, judetul Constanta, catre beneficiarul dreptului de superficie si in calitate de proprietar al constructiei C1, edificata pe acest teren.

22 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 58,15 mp,  situat in Navodari, strada Nuferilor, judetul Constanta, catre concesionar, in calitate de proprietar al constructiei C1, edificata pe acest teren

23 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2, judetul Constanta, catre proprietarii constructiei C1, edificata pe acest teren

24 Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada   Pescarusului  nr.88, lot 2, bloc SP2, judetul Constanta                                      

25   Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de trecere prin terenul proprietatea UAT  Oras Navodari catre strada M1 identificata cu numar cadastral 109087                                   

26 Poiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui       teren in suprafata de 26,17mp, reprezentand cota parte de 3/12 din aleea de acces situata in Navodari, Parcela A 219/1/2/2, lot 35/1/4, judetul Constanta                               

27  Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui       teren in suprafata de 64 mp, situat in Navodari, Tarla 43 Parcela 277/158, lot 3/1/2, judetul Constanta                                                                                                               

28 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea repunerii in situatia anterioara a contractului de inchiriere nr.52799/17.12.2015 pentru locuinta situata in orasul Navodari, str. Pescarusului nr.88, bl. SP2                                                                                     

29 Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.192/26.08.2019 privind darea in folosinta gratuita catre Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a imobilului situat in Navodari, strada Sanatatii nr.1 cladire parter, judetul Constanta

30 Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a spatiilor amenajate in cadrul Centrului Transfrontalier de afaceri in turism si activitati conexe-Piata agroalimentara de peste si produse din peste din Navodari                                                 

31 Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „Lucrari de reparatii si intretinere fantani arteziene”de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL                             

32 Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele sociale situate in Orasul Navodari, str.Cabanei, Camin Nou

33  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice pentru lot cu nr. Cadastral 111121