Proiecte de hotărâri pentru sedința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 21.02.2024

0
353

1.   Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului   Navodari pentru anul 2024
2.     Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
3.     Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a   performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Orasului Navodari
4.     Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Navodari
5.     Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si tarifele de utilizare pentru bazele sportive aflate in administrarea Clubului Sportiv
6.     Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Orasului Navodari
7.   Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr.190/23.07.2018 privindinfiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea serviciului de transport public local de transport persoane prin curse regulate in orasul Navodari.
8.     Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in  Orasul Navodari, str.Sanatatii, Camin nr.1, camera
9.    Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str.Sanatatii, Camin nr.1, camera
10.   Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str.Crinului nr.1, bl.62, sc.A, ap.
11.  Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte de necesitate situate in orasul Navodari, str. Marii.
12.  Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr.15028/02.03.2012 pentru spatiul nr.7 situat in Piata Centrala Navodari
13.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit, in favoarea Retelei Electrice Dobrogea S.A. asupra unui teren in suprafata de 27 mp, situat in Navodari, strada Luminei, pentru amplasare post de transformare aerian (PTA)
14.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada D9 fn, lot 1, judetul Constanta
15.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari,    b-dul Navodari fn, judetul Constanta
16.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, in suprafata de 62 mp, strada Sperantei nr. FN, judetul  Constanta.
17.  Proiect de hotarare cu privire la oportunitatea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Stadionului nr.2BIS3 (fost nr.2BIS, lot 3), judetul Constanta, in favoarea proprietarului constructiei C1, edificata pe acest teren.
18.  Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP 1, etaj 6, ap., judetul Constanta.
19.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea chiriei pentru locuinte, curti si gradini aferente suprafetelor locative.
20.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 48,09 mp.
21.  Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 16713/25.02.2014, pentru spatiul in suprafata utila totala de 8,71 mp, situat in Navodari, strada Dobrogei, nr. 1
22.  Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, inscrise in ANEXA 1.
23.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea Retele Electrice Dobrogea S.A. asupra unui teren in suprafata de 40 mp, situat in Navodari, strada M3, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton.
24.  Proiect de hotarare privind aprobarea emiterii acordului pentru derogarea de la distanta minima fata de limita de proprietate
25.  Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta situata in Orasul Navodari, Aleea Egretei, bl.17 A Est, sc.D, ap
26.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire indicatori urbanistici si functiuni pentru construire statie de incarcare vehicule electrice si spalatorie auto, lot cu numar carte funciara 121764.
27.  Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu
28.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local al Orasului Navodari
29.  Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii Camin nr.1
30.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Navodari nr.181/26.10.2023 cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Santierelor fn. Judetul Constanta
31.  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea programului de lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari pentru anul 2024
32.  Proiect de hotarare privind aprobarea numirii unor administratori provizorii pentru o durata de 60 zile pentru Consiliu de Administratie al SC Termica Distributie Navodari SRL
33.  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC Termica Distributie Navodari SRL
34.  Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice si sportive care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2024
35.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat al obiectivului de investiții – faza DALI pentru investiția Asfaltare tramă stradală zona Mamaia-Sat, Oraș Năvodari
36.  Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii al Clubului Sportiv Navodari