Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 27.06.2022

0
642
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2023
 3. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea in anul 2022 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
 4. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in contradictoriu cu BEJ Bogatie Silvia Laura in dosarul de executare silita nr. 648/2020 – SC TSP ECOTERM SA prin lichidator Spectrum Insolvency IPURL
 7. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in contradictoriu cu SC SIND ROMANIA SRL pentru anulare contracte de inchiriere
 8. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii de asistenta se reprezentare juridica a UAT Oras Navodari in contradictoriu cu SC SIND ROMANIA SRL, in dosarul de executare silita nr. 90/2018 al BEJ Volintiru Stefan
 9. Proiect de hotarare privind modificarea art. 8, lit. c din Regulamentul privind stabilirea unor masuri pentru ordinea si linistea publica, asigurarea unei bune gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena, infrumusetarea orasului, circulatia rutiera, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului si activitatile comerciale, aprobat prin HCL nr. 6 din 10.02.2022
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului de adițional nr. 1 la Contractul  de achiziție publică nr. 15990/12.02.2018
 11. Proiect privind aprobarea actualizarii Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din modificarea proiectului in timpul executiei autorizat cu Autorizatia de construire nr. 101/23.03.2022 „Construire sens giratoriu pe pod judetean tronson II lot 2”, Loc. Navodari, Jud. Constanta
 12. Proiect de hotarare privind modificarea, completarea si actualizarea anexei 1 la HCL nr. 292/03.12.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe teritoriul administrativ al Orasului Navodari
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii pentru incheierea unei asocieri intre UAT Oras Navodari si UAT Oras Ovidiu, in vederea implementarii proiectului „CRESTEREA ACCESIBILITATII IN STATIUNILE MAMAIA NORD – NAVODARI SI MAMAIA – CONSTANTA PRIN REALIZAREA UNUI DRUM NOU PE LANGA DRUMUL TEHNOLOGIC AL C.N.A.C.N.
 14. Proiect de hotarare privind completarea contractului de administrare nr. 30867/21.06.2019 cu privire la darea in administrare catre Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” – Constanta a imobilului situat in Navodari, strada Sanatatii nr. 1, judetul Constanta
 15. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/24.03.2022 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu din inventarul domeniului privat al Orasului Navodari cu destinatia de sediu al Asociatiei de utilitate publica Organizatia de Management a Destinatiei Statiunea Mamaia Nord
 16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata de 44,27 mp
 17. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 27618/06.08.2013, pentru spatiul nr. 17 situat in Piata Centrala Navodari
 18. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP1
 19. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, judetul Constanta
 20. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 6, ap. 28, judetul Constanta
 21. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, judetul Constanta
 22. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de repartizare a unor loturi de teren in baza Legii 15/2003
 23. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L.
 24. Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea imobilului-teren situat in Navodari, strada Luminei nr. 13, judetul Constanta
 25. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada T12, judetul Constanta
 26. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, Aleea T2, judetul Constanta
 27. Proiect de hotarare cu privire la revocarea art. 6 din HCL Navodari nr. 152/29.06.2021 cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contractuale
 28. Proiect de hotarare cu privire la modificarea art. 2 din HCL 235/27.08.2015, modificata prin HCL nr. 177/20.06.2018, privind derularea Programului de sustinere a invatamantului “Ghiozdanul pentru toti” adresat copiilor inscrisi in sistemul educational prescolar, primar, gimnazial si liceal din unitatile de invatamant de pe raza orasului Navodari
 29. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei 1 a HCL nr. 75/24.03.2022 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice si de tineret care se vor desfasura in Orasul Navodari in anul 2022
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor de urgenta
 31. Proiect de hotarare privind modificarea art. 6 al HCL nr. 247/30.09.2021 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2021 – 2022