Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.07.2021

0
145
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor localecare constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei,precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art.491 din legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022
 3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, a statului de functii si statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 5. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 2, jud Constanta
 6. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 1, jud Constanta
 7. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, lot 3, jud Constanta
 8. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Postei, fn, jud Constanta
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2, lot 12, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S17, lot 3, judetul Costanta
 11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr.2D, lot 2, judetul Costanta
 12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utiliate publica pentru extindere cimitir Oras Navodari si proprietarii Parcelei A57/7
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri pentru cauza de utilitate publica pentru extindere cimitir Oras Navodari si proprietarii Parcelei A57/9
 14. Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil-teren aflat in domeniul public al Orasului Navodari
 15. Proiect de hotarare privid inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu destinatia de birouri
 16. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul privat al Orasului Navodari a unui teren situat in Navodari, strada Pinului, judetul Constanta, fosta Sola 43, Parcela A 277/52, cu destinatie de alee acces
 17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, Ale.Balta lui Mihai, lot 1+lot2, lot 1, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la revocarea art 1 si 2 din HCL Navodari nr.152/29.06.2021 cu privire la rezilierea unor contracte de constituire a dreptului de superficie ca urmare a neindeplinirii clauzelor contracuale
 19. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL Navodari nr. 153/29.06.2021 cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru loturi de teren atribuite in baza Legii 15/2003
 20. Proiect de hotarare cu privire la aprbarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 45 mp, situat in Navodari, prelungirea D20, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui PTAB
 21. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari , strada Viilor nr.3, judetul Constanta
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate expropriere si a indicatorilor tehnio-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Extindere cimitir si construire cladiri anexe, str. Eternitatii”, Loc. Navodari, Jud. Constanta
 23. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de exproprire al lucrarii de utilitate publica de interes local „EXTINDERE CIMITIR ORAS NAVODARI”

 

Ordinea de zi suplimentară

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr. 37576/27.05.2021 avand ca obiect ”LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI”