Proiectul de hotărâre de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli

0
87

Conform art. 8, litera a) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale rocesul bugetar este deschis şi transparent, acesta realizându-se prin publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituţiei publice

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 5

HOT.BUGET

RAPORT HCL rectificare