Ziua Mondială a Asistenței Sociale

0
1889

19 martie 2019 – Ziua Mondială a Asistenței Sociale

 

“Ziua Mondială a Asistenței Sociale” (inițiată în anul 1995) este sărbătorită în fiecare an, în a treia zi de marți a lunii martie. Tema propusă pentru anul acesta este: “Promovarea importanței relațiilor umane”.

Asistența socială reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de stat, de diverse organizații nonguvernamentale, biserici etc., în vederea ajutorării persoanelor aflate în situaţie de dificultate la un anumit moment din viață și care nu dispun de resursele necesare depășirii crizei apărute.

Oricare dintre noi se poate confrunta pe parcursul vieții cu o problemă de sănătate, un accident care poate genera chiar un handicap, fie o problema de ordin economic (pierderea locului de muncă, venituri insuficiente pentru asigurarea unui trai decent ș.a.), fie o problemă socială (divorț, pierderea unui membru al familiei, conflicte familiale etc.), care necesită intervenția asistentului social.

Astfel, problemele majore identificate la nivel local și la care trebuie să intervină Direcția Asistență Socială sunt următoarele: bătrâni bolnavi și singuri, care nu se pot gospodări, sau sunt părăsiți în spitale, fără sprijinul familiei, copii care sunt prinși în conflictul părinților despărțiți/divorțați și cărora nu li se permite menținerea relației cu celălalt părinte, dar și alți copii aflați în situație de risc social, mame minore. În acest sens, Direcția Asistență Socială acordă beneficii de asistență socială (ajutoare sociale, alocații de susținere a familiei, ajutoare de urgență etc.), cât și servicii sociale prin centrele din subordine, respectiv: servicii socio-educative și consiliere psiho-socială în cadrul Centrului de zi pentru copii, masă caldă acordată în cadrul Cantinei de ajutor social, îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, socializare și activități de petrecere a timpului liber în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane în Vârstă, informare și consiliere socială privind exercitarea drepturilor părintești și a obligațiilor părintești, îndrumare către alte instituții abilitate să intervină etc. Activitatea instituției desfășurată în anul 2018 este detaliată în Raportul de activitate postat pe site-ul: www.primăria-năvodari.ro, la secțiunea destinată Direcției Asistență Socială Năvodari.

Cei zece asistenți sociali/ persoane cu atribuții în asistență socială din cadrul Direcției fac eforturi în a răspunde tuturor problemelor identificate și a veni în sprijinul persoanelor aflate în nevoie. Munca unui asistent social este în mare parte o muncă de teren (vizite la domiciliul persoanelor/familiilor, colaborări cu școala/biserica/poliția și alte instituții), luând zilnic contact cu realitatea dură, tristă cu care se confruntă unii dintre noi și făcând eforturi pentru construirea unor relații profesionale de încredere cu beneficiarii. Asistentul social acționează pentru identificarea nevoilor persoanei/familiei și, în funcție de resursele și disponibilitatea beneficiarului, cât și de resursele existente la nivel local, dar și județean, cu respectarea legilor în vigoare, propune soluții pentru depășirea stării de dificultate.

În această zi, pe plan local, asistenții sociali împreună cu voluntari din cadrul Direcției Asistență Socială Năvodari au desfășurat o campanie de popularizare a beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale oferite prin centrele din subordine, discutând cu oamenii și distribuind în oraș pliante informative despre activitățile instituției.

De asemenea, în cadrul Centrului de Zi a avut loc o activitate intergenerațională cu scopul promovării relațiilor umane. În acest sens, beneficiarii centrului, atât persoanele în vârstă, cât și copiii, au format un “soare uman”, iar fiecare rază de soare a purtat numele unui cuvânt cheie ce aduce strălucire relațiilor între oameni. Astfel, sensul unor cuvinte precum: bunătate, afecțiune, acceptare, iubire, transmise de vârstnici au fost ușor înțelese de către copii.

Mulțumim și pe această cale tuturor cetățenilor care ne-au sprijinit în activitatea noastră atât prin donații de bunuri pentru copii și bătrâni, cât și prin informații cu privire la persoane sau familii aflate în dificultate din comunitatea noastră.