Rezultatul interviului din data de 17.10.2019 la concursul de RECRUTARE organizat in cadrul primariei orasului Navodari in data de 15.10.2019 (proba scrisa)

0
1081

Avand in vedere prevederile art. 61 alin (4) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului organizat in data de 17.10.2019, ora 16.00:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu
 

1.

 

Petre Raluca -Mihaela

Inspector, clasa I, grad profesional principal – Comp.Disciplina in constructii  

100.00

 

Admis

 

2.

 

Gane Lucia-Ioana

 

 

-//-

 

100.00

 

Admis

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela-Inspector in cadrul Biroului Resurse Umane.

Afisat astazi, ora 17.00

        Secretar,

                                                                       Inspector,  Ciocan Marinela