Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.05.2020

0
1075

Proiect HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Proiect HCL cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2019

Proiect HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Termica Distributie pe anul 2020

Proiect HCL privind aprobarea situatiilor financiare anuale – Termica Distributie pe anul 2019

Proiect HCL privind prelungire contract de comodat

Proiect HCL privind prelungire contract de inchiriere locuinta Aleea Crinului

Proiect HCL privind prelungire contract de inchiriere locuinta Strada Marii