Proiecte de hotarare pentru sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 27.05.2021

0
1071

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2. Proiect de cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2021
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S2 nr. 21, judetul Constanta
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada P15 nr. 7, judetul Constanta
5. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 148, judetul Constanta
6. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S10, LOT 192, judetul Constanta
7. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S16, LOT 68, judetul Constanta
8. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S17, LOT 41, judetul Constanta
9. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor zona bloc R7, judetul Constanta
10. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului 53bis, judetul Constanta
11. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada Corbului fn, judetul Constanta
12. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/2, judetul Constanta
13. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/3, judetul Constanta
14. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren situat in Navodari, strada Viitorului, lot 2, judetul Constanta
15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada A5, lot 1/1, judetul Constanta
16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M10 nr. 27, lot 4, judetul Constanta
17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., pentru un teren in suprafata de 1 mp, situat in Navodari, strada Recoltei, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui stalp SC 10002-10/C/18 nou proiectat
18. Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului in vederea stabilirii a unor masuri pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normativelor de igiena si infrumusetare, pastrarea ordinii precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii, respectiv Capitolul IV art. 7, aprobat prin HCL nr. 207/18.12.2008
19. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar pe anul 2020 pentru S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L.
21. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale a Orasului Navodari pe anul 2021
22. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la HCL Navodari nr. 101/22.04.2021 cu privire la incheierea unui contract de inchiriere cu Uniunea Salvati Romania – Filiala Locala Navodari, pentru spatiul situat in Navodari, str. Marii, Cladirea nr. 13, jud. Constanta, pentru spatiu cu destinatie – sediu de partid
23. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea in anul 2021 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari.
24. Diverse: Adresa nr. 35525/19.05.2021

Ordinea de zi suplimentară
1. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului „Reconstructia ecologica”
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu in vederea modificarii retragerilor constructiei fata de limitele de proprietate pentru proprietate privata reglementata urbanistic prin HCL nr.212/28.12.2020.
3. Proiect de hotarare cu privire la opotunitatea amplasarii unor utilaje de agrement.
4. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare trecerii imoblului „Lac Siutghiol” din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domeniu public al Orasului Navodari.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE FANTANI ARTEZIENE” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
6. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la transmiterea imobilului identificat cu număr cadastral 101382 din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – concesionar Compania Națională Administrarea Canalelor Navigabile SA Constanța în domeniul public al UAT Oraș Năvodari