Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobare PUZ în vederea introducerii terenului în intravilanul industrial pentru investițiile: stație preparare betoane, stație preparare mixturi asfatice, clădiri industriale și clădiri de birouri

0
940

Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobare PUZ în vederea introducerii terenului în intravilanul industrial pentru investițiile: stație preparare betoane, stație preparare mixturi asfatice, clădiri industriale și clădiri de birouri

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotătâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 8 septembrie 2010, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761603.