Proiect de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2020

0
916

1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de delegare de gestiune nr. 16297/01.04.2011