Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Navodari din data de 26.01.2021