P.U.Z. – IN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTARILOR URBANISTICE

0
2556

In data de 16.03.2017 ora 16 a avut loc dezbaterea publică privind documentaţia de urbanism P.U.Z. – IN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTARILOR URBANISTICE „ ( cu 20% fata de cele existente),, organizată la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, jud. Constanţa, la ora 16:00. La dezbaterea publică, deşi a fost publicat anunţul din timp, în loc cu vizibilitate, nu s-a prezentat nici o persoană. Văzând că nimeni nu se prezintă, s-a trecut la întocmirea procesului verbal aferent dezbaterii publice inregistrat sub nr. 21290 din 16.03.2017.

La data încheierii etapelor 1 şi 2 de informare şi consultare, conform prevederilor legale, autorităţile administraţiei publice locale responsabile cu aprobarea planului urbanistic au informat publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării prin afişarea la sediul propriu a proceselor verbale încheiate la sfârşitul fiecărei etape.

Următoarea etapă – etapa 3 – va începe odată cu depunerea documentaţiei spre aprobare. In urma aprobării documentaţiei de urbanism, prin HCL Năvodari, informarea şi consultarea publicului se va face conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice.

Având în vedere respectarea procedurilor prevăzute de:

  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului;
  • HCL Năvodari privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului;

şi corespunzător etapelor menţionate în calendar, autorităţile administraţiei publice locale au redactat raportul informării şi consultării publicului pentru documentaţia P.U.Z. – IN VEDEREA MODIFICĂRII REGLEMENTARILOR URBANISTICE „ ( cu 20% fata de cele existente), ce urmează a fi prezentat Consiliului Local Năvodari pentru însuşire sau respingere

Descarcă aici documentul complet DOC1-urbanism-20.03.2017 si DOC000(1-urbanism 20.03.2017 in format PDF