Oferim tichete sociale de Crăciun – aflați aici detalii despre cum puteți intra în posesia lor

0
1588

Primariă Orașului Năvodari anunță persoanele interesate că începând cu data de 2 octombrie 2017 pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.

Conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.30/24.02.2017, beneficiarii tichetelor sociale sunt următoarele categorii de persoane*:

> beneficiarii de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare;

➢ beneficiarii de alocație de sustinere a familiei stabilită în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

➢ persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat;

➢ pensionarii ale căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/luna,

➢ persoane cu vârsta de peste 60 ani, fără niciun venit.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face la sediul Direcției Asistență Socială din Năvodari, str. Sănătății, nr.3, în perioada 2 octombrie — 29 noiembrie 2017, de luni până vineri între orele 8-12.

Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcției Asistență Socială, în perioada 4 decembrie — 15 decembrie 2017, în programul de lucru al instituției.

*1 persoana/ familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.