În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educațe a acestora, prin Legea 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub forma de tichete sociale.

Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, și care fac parte din familii defavorizate, a căror venit lunar pe membru de familie este de până la 284 lei/luna.

Tichetele au valoarea de 50 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate, care pot fi de 2 feluri:

  • absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
  • învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum 3 zile pe luna, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru grădiniță pentru anul școlar 2017-2018, viitorii beneficiari trebuie să depună la sediul  Direcției  Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, o cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de următoarele documente:

  • actele de identitate ale membrilor familiei
  • dovada veniturilor realizate de familie
  • adeverință eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădinița)
  • dosar cu șină.

Dosarele se depun până pe data de 25 a fiecărei luni.

 

Mai multe informații se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari – Str. Sănătății nr. 3 (lângă Serviciul de Taxe și Impozite Locale) sau la nr. de telefon 0241/760 822.