Dispoziția nr. 1095/30.10.2020 cu privire la interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare

0
1272

Dispoziția nr. 1095/30.10.2020 cu privire la interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din oraşul Năvodari, jud. Constanța cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Primarul Oraşului Năvodari, domnul Chelaru Florin;

Având în vedere: prevederile art. 98 lit. f), ale art.  99  alin. (1) și alin. (2) lit. a) din

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. „b”; art. 156 alin. 1 şi ale art. 196 alin. 1 lit. „b”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N:

ARTICOLUL 1:  În ziua desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, respectiv  06.12.2020, între orele 7,00 – 21,00, este interzisă comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare din oraşul Năvodari precum și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot.

ARTICOLUL 2:  (1) Nerespectarea dispozițiilor art.1 privind comercializarea și/sau consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4500 lei la 10000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

ARTICOLUL 3: Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local, va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare.

 

Dispozitia nr. 1095 din 30.10.2020 cu privire la interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice