Dispoziția nr. 1121/06.11.2020 privind înființarea unei noi secții de votare în Orașul Năvodari

0
1560

Primarul Oraşului Năvodari, județul Constanţa, domnul Chelaru Florin,

Având în vedere:

– referatul secretarului general al orașului Năvodari nr. 39233 din 29.10.2020 din care reiese necesitatea înființării unei noi secții de votare în orașul Năvodari, județul Constanța;

– Avizul conform nr. 26.008 din 6.11.2020 emis de Autoritatea Electorală Permanentă, înregistrat  la Primăria Orașului Năvodari sub nr. 40047 din 6.11.2020;

– Avizul nr. 471857 din 2.11.2020 al Serviciului  de Telecomunicații Speciale Constanța, înregistrat  la Primăria Orașului Năvodari sub nr. 39504 din 2.11.2020;

– prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;

– prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora

–  prevederile art. 20 alin (3) , art. 21 alin. (1) si alin. (5) si art. 22 alin.(1) din Legea nr.208/2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, actualizată.

În temeiul prevederilor art.196  alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privid  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.1 Se înființează o nouă secție de votare în Orașul Năvodari, județul Constanța, cu sediul în orașul Năvodari, Bulevardul Mamaia Nord, nr. 6, Centrul de Afaceri Năvodari, Corp 1, parter, birou 0031, la care vor fi arondați alegătorii cu domiciliile în Năvodari,  strada Prelungirea D14, strada Prelungirea D13, Strada D13, strada D14(ID RE 2035674), aleea D14(ID RE 20395692), strada D14, strada D15D, strada D6, strada D5, strada D15, aleea M12, strada M12, strada M11, strada D18, aleea T2, strada T2, strada T1, strada D23, strada Prelungirea D19, strada M13, strada M14, strada D19, strada D16, aleea M13, aleea D30, strada Promenada Navodari, strada Prelungirea D20, strada D20, strada T7, strada T8, strada T9, strada T10, strada D21,  strada M18A, strada D22, strada T3, strada T4, strada D24, strada Prelungirea D24, strada D1, strada D2, strada B1, strada B2, strada B3, strada B4, strada B5, strada B6, strada C1, strada C2, strada C3, strada C4, strada C5, strada C6, strada T5, strada T6, strada D25, strada T11, strada T12, strada T13, strada T14, strada D29, strada T16, strada D17,  strada Prelungirea  D17, strada D11, strada D12, strada DC86, nr. 155 B, strada Prelungirea D12, strada D26, Bulevardul Mamaia Nord (strada DC86), strada D3, strada D4, strada Taberei, strada E5, strada E4, strada E3, strada E2, strada E1, strada D7(ID RE 73603), strada D8, strada D7(ID RE 20029592), strada D9, strada D10, strada M2, strada M1, strada M4, strada M3( ID RE 6442), strada M5, strada M6, strada M14,  strada M8, strada M7, strada M16, strada M15, strada M17, strada M18, strada M19, strada M20, strada M9, strada M10, Mamaia-Sat, nr. 0, Mamaia-Sat, nr. 8, bl. MAMAIA-N, aleea .Ecluzei

Art.2  Se modifică delimitările unor secții de votare  din Orașul Năvodari, județul Constanța, după cum urmează:

-la secția de votare nr. 308 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D14, toate numerele;

-la secția de votare nr. 308 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D13, toate numerele;

-la secția de votare nr. 308 se șterge delimitarea : Strada  D13, toate numerele;

-la secția de votare nr. 309 se șterge delimitarea : Aleea D14 (ID RE 20365674), toate numerele;

-la secția de votare nr. 309  se șterge delimitarea : Aleea D14 (ID RE 20395692), toate numerele;

-la secția de votare nr. 309 se șterge delimitarea : Strada D14, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada  D15D, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada D6, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada  D5, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada D15, toate numerele;

-la secția de votare nr.311 se șterge delimitarea : Aleea  M12, toate numerele;

-la secția de votare nr. 311 se șterge delimitarea : Strada M12, toate numerele;

-la secția de votare nr.311 se șterge delimitareaStrada  M11, toate numerele;

-la secția de votare nr. 311 se șterge delimitarea : Strada D18, toate numerele;

-la secția de votare nr. 312 se șterge delimitareaAleea T2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 312 se șterge delimitareaStrada T2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 312 se șterge delimitarea : Strada T1, toate numerele;

-la secția de votare nr. 312 se șterge delimitarea : Strada D23, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D19, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada M13,toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada M14, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada D19, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada D16, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Aleea M13, toate numerele;

-la secția de votare nr. 315 se șterge delimitarea : Aleea D30, toate numerele;

-la secția de votare nr. 315 se șterge delimitarea : Strada Promenada Năvodari, toate numerele;

-la secția de votare nr. 316 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D20, toate numerele;

-la secția de votare nr. 316 se șterge delimitarea : Strada D20, toate numerele

-la secția de votare nr. 317 se șterge delimitarea : Strada T7, toate numerele;

-la secția de votare nr. 317 se șterge delimitarea : Strada T8, toate numerele;

-la secția de votare nr. 318 se șterge delimitarea : Strada T9, toate numerele;

-la secția de votare nr. 318 se șterge delimitarea : Strada T10, toate numerele;

-la secția de votare nr. 319 se șterge delimitarea : Strada D21, toate numerele;

-la secția de votare nr. 319 se șterge delimitarea : Strada M18A, toate numerele;

-la secția de votare nr. 320 se șterge delimitarea : Strada D22, toate numerele;

-la secția de votare nr. 321 se șterge delimitarea : Strada T3, toate numerele;

-la secția de votare nr. 321 se șterge delimitarea : Strada T4, toate numerele;

-la secția de votare nr. 321 se șterge delimitarea : Strada D24, toate numerele;

-la secția de votare nr. 321 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D24, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada D1, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada D2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B1, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B3, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B4, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B5, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada B6, toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C1 toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C2 toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C3 toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C4 toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C5 toate numerele;

-la secția de votare nr. 322 se șterge delimitarea : Strada C6 toate numerele;

-la secția de votare nr. 323 se șterge delimitarea : Strada T5 toate numerele;

-la secția de votare nr. 323 se șterge delimitarea : Strada T6 toate numerele;

-la secția de votare nr. 323 se șterge delimitarea : Strada D25 toate numerele;

-la secția de votare nr. 324 se șterge delimitarea : Strada T11 toate numerele;

-la secția de votare nr. 324 se șterge delimitarea : Strada T12 toate numerele;

-la secția de votare nr. 325 se șterge delimitarea : Strada T13 toate numerele;

-la secția de votare nr. 325 se șterge delimitarea : Strada T14 toate numerele;

-la secția de votare nr. 325 se șterge delimitarea : Strada D29 toate numerele;

-la secția de votare nr. 325 se șterge delimitarea : Strada T16 toate numerele;

-la secția de votare nr. 326 se șterge delimitarea : Strada D17 toate numerele;

-la secția de votare nr. 326 se șterge delimitarea : Strada Prelungirea D17, toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Strada D11 toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Strada D12 toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Strada DC86, toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Prelungirea  D12, toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Strada D26, toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : Bulevardul Mamaia Nord (Strada DC86), toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada D3, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada D4, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada Taberei, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada E5, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada E4, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada E3, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada E2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada E1, toate numerele;

-la secția de votare nr. 330 se șterge delimitarea : Strada D7(ID RE 73603), toate numerele;

-la secția de votare nr. 330 se șterge delimitarea : Strada D8, toate numerele;

-la secția de votare nr. 330 se șterge delimitarea : Strada D7(ID RE 20029592), toate numerele;

-la secția de votare nr. 331 se șterge delimitarea : Strada D9, toate numerele;

-la secția de votare nr. 331 se șterge delimitarea : Strada D10, toate numerele;

-la secția de votare nr. 308 se șterge delimitarea : Strada  M2, toate numerele;

-la secția de votare nr. 308 se șterge delimitarea : Strada  M1, toate numerele;

-la secția de votare nr. 309 se șterge delimitarea : Strada  M4, toate numerele;

-la secția de votare nr. 309 se șterge delimitarea : Strada  M3, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada  M5, toate numerele;

-la secția de votare nr. 310 se șterge delimitarea : Strada  M6, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada  M14, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada  M8, toate numerele;

-la secția de votare nr. 313 se șterge delimitarea : Strada  M7, toate numerele;

-la secția de votare nr. 316 se șterge delimitarea : Strada M16, toate numerele;

-la secția de votare nr. 316 se șterge delimitarea : Strada M15, toate numerele;

-la secția de votare nr. 319 se șterge delimitarea : Strada M17, toate numerele;

-la secția de votare nr. 319 se șterge delimitarea : Strada M18, toate numerele;

-la secția de votare nr. 320 se șterge delimitarea : Strada M19, toate numerele;

-la secția de votare nr. 320 se șterge delimitarea : Strada M20, toate numerele;

-la secția de votare nr. 326 se șterge delimitarea : Strada M9, toate numerele;

-la secția de votare nr. 326 se șterge delimitarea : Strada M10, toate numerele;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : nr.0;

-la secția de votare nr. 327 se șterge delimitarea : nr.8, bl. MAMAIA-N;

-la secția de votare nr. 328 se șterge delimitarea : Strada Ecluzei, toate numerele;

Art. 3 În secția de votare nou înființată se crează următoarele delimitări:

-Strada Prelungirea D14, toate numerele;

-Strada Prelungirea D13, toate numerele;

-Strada  D13, toate numerele;

– Aleea D14 (ID RE 20365674), toate numerele;

– Aleea D14 (ID RE 20395692), toate numerele;

-Strada D14, toate numerele;

-Strada  D15D, toate numerele;

-Strada D6, toate numerele;

-Strada  D5, toate numerele;

-Strada D15, toate numerele;

-Aleea  M12, toate numerele;

-Strada M12, toate numerele;

-Strada  M11, toate numerele;

-Strada D18, toate numerele;

-Aleea T2, toate numerele;

-Strada T2, toate numerele;

-Strada T1, toate numerele;

-Strada D23, toate numerele;

-Strada Prelungirea D19, toate numerele;

-Strada M13, toate numerele;

-Strada M14, toate numerele;

-Strada D19, toate numerele;

-Strada D16, toate numerele;

-Aleea M13, toate numerele;

-Aleea D30, toate numerele;

-Strada Promenada Năvodari, toate numerele;

-Strada Prelungirea D20, toate numerele;

-Strada D20, toate numerele

-Strada T7, toate numerele;

-Strada T8, toate numerele;

-Strada T9, toate numerele;

-Strada T10, toate numerele;

-Strada D21, toate numerele;

-Strada M18A, toate numerele;

-Strada D22, toate numerele;

-Strada T3, toate numerele;

-Strada T4, toate numerele;

-Strada D24, toate numerele;

-Strada Prelungirea D24, toate numerele;

-Strada D1, toate numerele;

-Strada D2, toate numerele;

-Strada B1, toate numerele;

-Strada B2, toate numerele;

-Strada B3, toate numerele;

-Strada B4, toate numerele;

-Strada B5, toate numerele;

-Strada B6, toate numerele;

-Strada C1 toate numerele;

-Strada C2 toate numerele;

-Strada C3 toate numerele;

-Strada C4 toate numerele;

-Strada C5 toate numerele;

-Strada C6 toate numerele;

-Strada T5 toate numerele;

-Strada T6 toate numerele;

-Strada D25 toate numerele;

-Strada T11 toate numerele;

-Strada T12 toate numerele;

-Strada T13 toate numerele;

-Strada T14 toate numerele;

-Strada D29 toate numerele;

-Strada T16 toate numerele;

-Strada D17 toate numerele;

-Strada Prelungirea D17, toate numerele;

-Strada D11, toate numerele;

-Strada D12 toate numerele;

-Strada DC86, toate numerele;

-Prelungirea  D12, toate numerele;

-Strada D26, toate numerele;

-Bulevardul Mamaia Nord (Strada DC86), toate numerele;

-Strada D3, toate numerele;

-Strada D4, toate numerele;

-Strada Taberei, toate numerele;

-Strada E5, toate numerele;

-Strada E4, toate numerele;

-Strada E3, toate numerele;

-Strada E2, toate numerele;

-Strada E1, toate numerele;

-Strada D7(ID RE 73603), toate numerele;

-Strada D8, toate numerele;

-Strada D7(ID RE 20029592), toate numerele;

-Strada D9, toate numerele;

-Strada D10, toate numerele;

-Strada  M2, toate numerele;

-Strada  M1, toate numerele;

-Strada  M4, toate numerele;

-Strada  M3, toate numerele;

-Strada  M5, toate numerele;

-Strada  M6, toate numerele;

-Strada  M14, toate numerele;

-Strada  M8, toate numerele;

-Strada  M7, toate numerele;

-Strada M16, toate numerele;

-Strada M15, toate numerele;

-Strada M17, toate numerele;

-Strada M18, toate numerele;

-Strada M19, toate numerele;

-Strada M20, toate numerele;

-Strada M9, toate numerele;

-Strada M10, toate numerele;

-MAMAIA-SAT, nr.0;

-MAMAIA-SAT, nr.8, bl. MAMAIA-N;

-Aleea Ecluzei, toate numerele;

Art. 4 Compartimentul Autoritate Tutelara, Relația cu  Consiliul Local va comunica prezenta dispoziție  Instituției Prefectului- Județul Constanța, instituțiilor interesate, și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.