Dispoziția nr. 1122 din 06.11.2020 privind schimbarea sediilor secțiilor de votare nr. 328, 330 și 331 din Oraşul Năvodari

0
1460

Primarul Oraşului Năvodari, județul  Constanţa, domnul Chelaru Florin,

Având în vedere:

– referatul înregistrat cu nr. 39925 din 5.11.2020, întocmit de secretarul general al Orașului Năvodari;

– Avizul conform nr. 26218/6.11.2020 emis de Autoritatea Electorală Permanentă, înregistrat  la Primăria Orașului Năvodari sub nr. 40045/06.11.2020;

– Avizul nr. 471.881 din 6.11.2020 emis de Serviciul de Telecomunicații Speciale

Constanța, înregistrat la Primăria Orașului Năvodari sub nr.40.046/6.11.2020;

– prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;

– prevederile art.20 alin (3) , art. 21 alin. (1) si alin. (5) si art. 22 alin.(1) din Legea nr.208/2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, actualizată.

În temeiul prevederilor art.196  alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privid  Codul Administrativ,

D I S P U N :

Art.1 Se aprobă schimbarea sediului secției de votare nr. 328, cod secție 14-328, de la CLĂDIREA SEDIULUI ADMINISTRATIV „COLOANA AUTO”, situată  în  Orașul Năvodari, strada Constanţei, la Sala de sport cu nivel de practică sportivă scolară competițională locală, situată în Năvodari, Strada Stadionului, județul Constanţa.

Art.2 Se aprobă schimbarea sediului secției de votare nr. 330, cod secție 14-330, de la DISPENSARUL NR.2, situat  în  Orașul Năvodari, Strada Nuferilor, Bl.36 Est, la Școala Gimnazială ,,Grigore  Moisil”, situată în Năvodari, Strada Plopilor, nr. 14, Sala de curs nr. 4, parter, județul Constanţa.

Art.3 Se aprobă schimbarea sediului secției de votare nr. 331, cod secție 14-331, de la DISPENSARUL NR.1, situat  în  Orașul Năvodari, Strada Rândunelelor, Bl.R4, la Școala Gimnazială ,,George Enescu”, situată în Năvodari, Strada Culturii, nr. 25, Corpul B,Sala de curs nr. 11, parter, județul Constanţa

Art.4  La secția de votare nr. 328, secția de votare nr.330 și secția de votare 331 din Orașul Năvodari, delimitările nu se modifică.

Art. 5  Compartimentul Autoritate Tutelara, Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta dispoziție  Instituției Prefectului- Județul Constanța, instituțiilor interesate, și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.