Cantina de Ajutor Social Năvodari prepară și acordă două mese, prânzul și cina în limita alocației de hrană prevazută de reglementările în vigoare

0
1096

Cantina de Ajutor  Social Năvodari prepară și acordă doua mese, prânzul și cina în limita alocației de hrană prevazută de reglementările în vigoare, pentru categoriile de beneficiari prevazute în Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Hrana pentru cele două mese se distribuie, o dată pe zi, la sediul cantinei .

Cantina funcționeaza conform unui program propriu, între orele, 06.00 – 14.00. Intervalul de timp destinat servirii meselor este între 11.00 – 14.00.

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI  DE CANTINĂ SOCIALĂ

– cerere de înscriere cantina de ajutor social;

– act de identitate in termen de valabilitate, în original+copie Xerox, pentru solicitant și pentru copiii de peste 14 ani;

– certificate de naștere, în original+copie Xerox pentru toți membrii familiei;

– adeverința școala pentru copiii de vârsta școlară din care să rezulte dacaă frecventează sau nu școala;

– cupon pensie limită de vârstă/anticipată/ de boala în original și copie;

– copie Xerox certificate căsătorie/certificat deces/sentința divorț (după caz);

– Adeverința medicală eliberată de către medicul de familie;

– dosar de încopciat.