Tichetele sociale pentru alimente și mese calde, conform OUG nr. 63/2002. Cererile/declarațiile pe propria răspundere se pot depune electronic/suport hârtie la Direcția Asistență Socială

0
1705

Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari informează că familiile cu copii care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei și care au domiciliul sau reşedinţa pe raza oraşului Năvodari, precum şi persoanele fără adăpost pot solicita acordarea sprijinului material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic pentru alimente și mese calde în cuantum de 250 lei, acordat o dată la două luni, prin depunerea de către persoana îndreptăţită/reprezentantul familiei a unei cereri/declaraţii pe propria răspundere la Direcția de Asistență Socială Năvodari (str. Sănătătii nr. 2), în cadrul programului de lucru cu publicul, dacă se încadrează în următoarele categorii de persoane/familii:

a) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

b) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

c) persoanele fără adăpost, astfel cum sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare;

Cererea/Declarația se poate transmite online, pe adresa de e-mail asistentasociala@primaria-navodari.ro sau se poate depune în format tipărit la sediul Direcției de Asistență Socială, până în ultima zi a fiecărei luni, pentru a putea beneficia de ajutor începând cu luna următoare. Cerere/declarația se depune o singură dată, pentru acordarea tichetelor pentru întreaga perioadă a programului, începând cu luna în care s-a acordat acest ajutor.

Tichetele sociale pe suport electronic se transmit prin poștă la domiciliul beneficiarilor. Excepție fac persoanele fără adăpost, Direcţia Asistentă Socială urmând să se ocupe de distribuirea directă către aceștia.

Sumele acordate se pot utiliza  doar pentru achiziționarea de produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate al beneficiarului, în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Beneficiarii care se încadrează în categoria pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 1500 lei vor fi indentificați prin Casa Națională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale.

Celelalte categorii  vor fi identificate de Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv:

– persoanele copii și adulti încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri mai mici sau egale cu 1500 lei;

– familiile  beneficiare de venit minim garantat;

– familiile beneficiare de alocatia de sustinerea familiei.

Cererea/declaraţia pe propria răspundere poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Oraşului Năvodari, secțiunea Asistență Socială – Tichet social pentru alimente și mese calde.

 

DAS_Model_cerere_si_declaratie_tichete_sociale_alimente_mese_calde_familii_cu_copii

DAS_Model_cerere_si_declaratie_tichet_social_electronic_alimente_masa_calda_persoane_fara_adapost