Rezultatul soluționării CONTESTAȚIEI la proba scrisă a concursului de RECRUTARE organizat în data de 19.11.2018 (proba scrisă)

0
1216

Avand in vedere prevederile art.32 alin.2, art.33 lit.b) si lit.d) din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de solutionare a contestatiilor comunica urmatoarele rezultate ale solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului organizat in data de 19.11.2018 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Punctajul obtinut initial Punctaj obtinut dupa contestatie
1 Simion Elena-Laura
Inspector de specialitate
Gradul II 49,00 50,00

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din HG nr. 286 din 23 martie 2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Afisat astazi, 21.11.2018, ora 14.30.

– Secretar – Anane Dorina– Inspector, gr.prof.superior