REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 12.04.2018 proba scrisa si proba practica

0
1245

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 06.09.2018 proba practica:

Nr. crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Moisescu Cornel Muncitor calificat, tr.prof.I

Comp.Intretinere-Reparatii

ADMIS
2 Pavel Adrian -//- ADMIS
3 Matache Laurentiu Muncitor calificat, tr.prof.II

Comp.Intretinere-Reparatii

ADMIS
4 Stoica Cristian Muncitor calificat, tr.prof.III

Comp.Intretinere-Reparatii

 

ADMIS

 

5 Mamut Camer Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp.Spatii Verzi

ADMIS
6 Nitu Maria -//-  
7 Pirvu Valentina Ingrijitor, studii generale

    Comp.Intretinere- Serv.Adm.

ADMIS

 

Cu drept de contestatie pana in data de 31.08.2018, ora 13.00.

 

Proba practica pentru posturile de muncitori se va sustine pe data de 06.09.2018, ora  10.00.

 

Comisia de concurs:

 

– doamna Scarlat Cerasela – Sef Serviciu-Serviciul Gospodarie Comunala- presedinte

– domnul Dinicu Constantin– Sef Serviciu Administrativ –membru

– doamna Sutu Carmen– Inspector, gr.prof.asistent –membru

 Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina

Birou Resurse Umane

Afisat astazi 30.08.2018, ora 13.00