REZULTAUL DE LA CONCURSUL DIN DATA DE 13.03.2017 (proba scrisa)

0
1382

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs

comunica

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Postul pentru care candidează/ Compartiment Medie

punctaj

proba

scrisa

Rezultat proba scrisa
1 Constantinescu Mariana Carmen Asistent social specialist Centru de zi pentru persoane in varsta 99,50 Admis
2 Ciju Ilinca îngrijitor vârstnici la domiciliu debutant

Centru de zi pentru persoane in varsta

50,00 Admis
3 Andronic Georgiana Educator specializat debutant Compartiment Centru de zi pentru copii 57,50 Admis
4 Mirita Titiana Educator, specializat debutant Compartiment Centru de zi pentru copii 51,00 Admis
5 Boanta Elena Isabela -//- 34,50 Respins
5 Iacob Mirela 24,50 Respins
6 Gheorghe Corina -//- 22.00 Respins
7 Varga Bianca Alina -//- 08,50 Respins
9 Purice Monica Logoped,

Centru de zi pentru Copii

54,00 Admis
10 Pirlitu Gheorghe Muncitor Calificat, Compartiment Administrare Cluburi Pensionari 61,50 Admis
11 Pap Lucian -//- 59,25 Admis

 

 

Cu drept de contestaţie pana in data de 15.03.2017, ora 15.30

Descarca aici rezultat-concurs13.03.2017 in format PDF