Rezultatul interviului la concursul de promovare, organizat în data de 06 mai 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Arhitect Șef

0
523

Având în vedere prevederile art.41 alin.(1) lit.d) și e) și art.60 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere specifică

vacantă / Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 27862/15.04.2021           Arhitect Șef / Serviciul Arhitect Șef 100,00 Admis

După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afișat astăzi 06 mai 2021, ora 16,15 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari.