Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, organizat în data de 06 mai 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Arhitect Șef

0
1320

Nr.32262/06.05.2021

Având în vedere prevederile art.41 alin.(1) lit.d) și e) și art.60 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere specifică

vacantă / Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 27862/15.04.2021           Arhitect Șef / Serviciul Arhitect Șef 85,00 Admis

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot face contestație termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Interviul se va susține în data de 10 mai 2021, ora 15,15.

Afișat astăzi 06 mai 2021, ora 15,15 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari