Nr.

crt.

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere specifică

vacantă / Compartiment

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 27862/15.04.2021 Arhitect Șef / Serviciul Arhitect Șef 85,00 100,00 185,00 Admis

 

Afișat astăzi 10.05.2021 ora 15,30 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari