Un nou proiect depus pe POR Axa 5.2 – Amenajare spații verzi în Orașul Năvodari

0
1027

Obiectivul principal al investiției constă în reconversia a trei terenuri abandonate, neutilizate, aflate în stare de degradare, situate în zona centrală a Orașului Năvodari în spații verzi, principalul rezultat preconizat fiind acela de a amenaja noi parcuri care să cuprindă suprafețe întinse de spatii verzi, urmărind să satisfacă nevoia de agrement și recreere a locuitorilor din zonele riverane zonelor amenajate. Totodată, se are în vedere reducerea nivelului de poluare, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Proiectul are ca obiective crearea a trei parcuri noi de utilitate publică (unul în zona Pieței de Pește, unul în zona La Grătare și unul în zona Strada Midia), creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor, de la 9,60 mp pe cap de locuitor în anul 2016 la 10,77 mp pe cap de locuitor, respectiv cu aproximativ 12,19%. Totodată, se urmărește îmbunătățirea calității aerului în Orașul Năvodari, în condițiile în care în prezent lipsesc spațiile cu vegetație intensă, avându-se în vedere și necesitatea diversificării alternativelor de petrecere a timpului liber de către locuitorii orașului, ca urmare a dotării parcurilor cu spații de promenadă și locuri de joacă, băncuțe pentru relaxare, ș.a..

În vederea îndeplinirii dezideratului de îmbunătățire a mediului urban si a calitatii vietii locuitorilor Orasului Navodari, proiectul vizeaza amenajarea de noi parcuri in 3 zone ale intravilanului Orasului Navodari insumand o suprafata totala de 48.816,00 mp, suprafata propusa spre amenajare. Amenajarea celor trei parcuri vine sa satisfaca atat nevoia de liniste cat si cea de relaxare. Crearea unor locuri adecvate care sa asigure tinerilor si copiilor conditii pentru miscare in aer liber, in conditii de siguranta, cat si amenajarea unor zone care sa fie adevarate oaze de liniste, verdeata, care sa ofere o priveliste relaxanta tuturor categoriilor de varsta, zone care vor contribui la pastrarea si imbunatatirea starii de sanatate a locuitorilor.

Actiunile ce se vor realiza vin sa raspunda problemei lipsei zonelor de spatiu verde in oras, existentei unui spatiu public inestetic, fara utilizare, degradat, lipsei locurilor de joaca pentru copii din cartiere si nefolosirii potentialului de recreere din zona in vederea stimularii petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea miscarii si sportului in randul tuturor categoriilor de varsta. Prin investitia propusa se va interveni asupra 3 (trei) zone din Orasul Năvodari:

A. Teren Zona Piata de Peste: teren viran neamenajat compus din 2 loturi apartinand domeniului privat al Orasului Navodari • Lot 1 Suprafata teren cu numar cadastral 109203 : 11999mp, Adresa :Navodari, Zona Pod-DJ226, Lot 1/1 • Lot 2 Suprafata teren cu numar cadastral 108409 : 5353mp, Adresa :Navodari, Zona Pod-DJ226, Lot 4

B. Teren Zona La Gratare, neamenajat compus din 1 lot apartinand domeniului privat al Orasului Navodari: • Lot 1 Suprafata teren cu numar cadastral 109948 : 28700 mp, Adresa :Navodari,Zona Pod – Zona La gratare;

C. Teren Strada Midiei neamenajat compus din 1 lot apartinand domeniului privat al Orasului Navodari • Lot 1 Suprafata teren cu numar cadastral 115715 : 4.676 mp, Adresa : Navodari, Strada Midiei, Lot 1– din acest lot nu va fi inclus in proiect parcarea existenta amenajata, suprfața amenajată urmând să aibă 2.764 mp.

Soluția tehnică propusă în cadrul proiectului își propune totodată să contribuie la creșterea suprafețelor de spatii verzi amenajate la standarde cât mai înalte, standarde considerate normale la nivel european, să contribuie la o utilizare mai eficientă și mai durabilă a resurselor, să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului cu o acuratețe mai ridicată și să ia în considerare posibilitățile de utilizare alternativă a obiectivului de investiții. Astfel, se propun următoarele direcții principale de acțiune:

– Terasamente;

– Toaletarea arborilor existenți;

– Amenajarea unor locuri de joaca pentru copii; în perimetrul destinat copiilor se vor monta pavele din cauciuc sintetic.

– Realizarea aleilor pietonale care va lega diferitele zone ale parcului din beton simplu, placate cu pavele din granit.

– Platforme asfaltate delimitate de borduri din beton;

– Amplasare bănci clasic;

– Amplasare cișmele apa potabila, din fonta;

– Realizare grupuri sanitare pe cadre din beton armat si pereți din zidărie placați la exterior cu lambriu din lemn tratat, rezistent la intemperii, grupuri sanitare ce cuprind dotări speciale pentru persoanele cu dizabilități;

– Amplasare coșuri pentru gunoi menajer,

– Realizarea unui sistem de irigare automatizat,

– Amenajare zone verzi cu gazon rulouri plantat pe un strat de pământ vegetal adus pe amplasament după îndepărtarea stratului de pământ alterat de la suprafața terenului. Amenajarea parcurilor presupune crearea mai multor zone distincte care sa satisfaca atat toate categoriile de varsta dar si diferitele preocupari ale vizitatorilor.

Vor fi realizate sectoare de odihna pasiva, sector pentru miscare, sector pentru copii, sector naturalistic. Dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se realizează investiția este consfințit prin următoarele documente: • Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Orașului Năvodari; • Hotărârea Guvernului nr. 903/2012 pentru modificarea Anexei 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța • Extrasele de Carte Funciară nr. 58438/19.05.2017, 58442/19.05.2017, 58439/19.05.2017, 58437/19.05.2017, aferente numerelor cadastrale 115715, 109203, 108409,109948. Terenurile sunt situate în intravilanul localității și nu există construcții la nivelul acestora, având statut de terenuri abandonate, neutilizate, pe care a crescut vegetație spontană și sunt ocazional depozitate gunoaie. Dreptul Solicitantului de a realiza implementarea proiectului este certificat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr. 211/18.05.2017, prin care sunt aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului, precum și necesitatea și oportunitatea acestuia. Proiectul nu se implementează în parteneriat.