Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.07.2022

0
751
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. Proiect de hoarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinetele de avocatura
 3. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL Navodari nr. 165/24.05.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al UAT Oras Navodari si stabilirea destinatiei unor locuinte
 4. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/1, judetul Constanta, pentru realizarea obiectivului „Infiintare centru de recreere prin echitatie, agrement, hipoterapie si realizare ateliere de dezvoltare personala pentru copii si tineri”
 5. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului situat in Navodari, b-dul Navodari, zona Rezervoare RAJA, lot 4, judetul Constanta
 6. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra terenului situat in Navodari, str. Recoltei fn, judetul Constanta
 7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului situat in Navodari, strada Marii, Cladirea 15, lot 1, oras Navodari, Jud. Constanta
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiul cu destinatia cabinet medical situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata de 43,67 mp
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata de 48,16 mp
 10. Proiect de hotarare cu privire la atribuirea unor locuinte de necesitate
 11. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contrat de inchiriere pentru locuinta sociala
 12. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou si str. Sanatatii, Camin nr. 1
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1
 14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii avizarii de catre Consiliul Local al orasului Navodari a operatorului economic SACRIFICIO ETERNA S.R.L. cu sediul in loc. Babadag, oras Babadag, strada Cornului nr. 1, camera 1, judet Tulcea, pentru activitati de pompe funebre si similare
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu parteneri din Romania, intre Filiala Crucea Rosie Constanta si Unitatea Administrativ – Teritoriala Oras Navodari, pentru implementarea proiectului „ECOvocacy” depus in cadrul Programului Active Citizens Fund in Romania – Apel #3 – Activism civic si advocacy (Cultura democratica si constientizarea civica consolidate) – parte integranta a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021

AICI: Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Năvodari din data de 28.07.2022. Dispoziția primarului orașului Năvodari nr. 1085/22.07.2022