Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 21.12.2021

0
1020
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale aflate in sold la31.12.2021
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura     
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Orasul Navodari
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului Asociatiei “Organizatia de Management al Destinatiei Statiunea Mamaia Nord si Consiliul Local al Orasului Navodari
 6. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 287/18.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezmembrare teren pentru cai circulatie zona Mamaia Nord, str. Promenada, LOTURI 2/1/2/1/2, 2/1/2/1/1, 2/1/1/2+2/1/1/1/2, 2/1/2/2, 2/1/1/1/1, amplasat in orasul Navodari, judetul Constanta
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici in scopul obtinerii unui regim de inaltime S+P+11E
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii indicatorilor urbanistici in scopul obtinerii unui regim de inaltime mai mare (P+10E)

 

Ordinea de zi suplimentară:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 5/14.12.1994 pentru depozitare și neutralizare deșeuri pentru modificarea tarifului de depozitare și neutralizare a deșeurilor menajare și asimilate
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului, a prețului de execuție și a modelului de contract pentru execuția de ”LUCRĂRI DE REPARAȚII TRAMA STRADALĂ ÎN ORAȘUL NĂVODARI” de către S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții ”FINALIZARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE CU FUNCȚIE CULTURAL-RECREATIVĂ – CASA DE CULTURĂ NĂVODARI”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 126109
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI LANȚ SCURT DE APROVIZIONARE PE PIAȚA LEGUMELOR DE PROVENIENȚĂ LOCALĂ DIN NORDUL JUDEȚULUI CONSTANȚA ȘI PROMOVAREA ACESTORA” și a cheltuielilor legate de proiect, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – Submăsura 16.4. și Submăsura – 16.4. a ”SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ÎNTRE ACTORII ÎN SECTOARELE AGRICOL ȘI POMICOL”
 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A., a amplasamentului teren sport situat pe Str. Sănătății, aflat în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale UAT Orașul Năvodari, cu o suprafață de 5050 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 115837, nr. topo/cadastral 115837 pentru obiectivul de investiții ”Construire creșă și branșamente de utilități oraș Năvodari, str. Sănătății, nr. 2, orașul Năvodari”