Proiecte de hotarare pentru sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 4.09.2020

0
1369

Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 4.09.2020

  1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
  3. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 107/01.07.2020
  4. Proiect de hotarare cu privire la propunerea de trecere din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al orasului Navodari si administrarea Consiliului Local al orasului Navodari a imobilului ”Clubul Copiilor Navodari”, situat in orasul Navodari, strada Cabanei, nr. 10, judetul Constanta
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea intentiei de partcipare a orasului Navodari, judetul Constanta, la infiintarea ”Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru transport persoane”
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de ”Lucrari de reparatii prin asternere imbracaminte asfaltica in grosime de 5 cm + pregatirea stratului suport, pe DC 86, intre Str. Recoltei si limita cu UAT Lumina” de catre SC Termica Distributie Navodari SRL

 

 

Ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 4.09.2020

  1. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta
  2. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta
  3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Panselutelor, nr. 8, judetul Constanta
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii terenului in intravilan industrial pentru investitiile: statie preparare betoane, statie preparare mixturi asfaltice, cladiri industriale si cladiri de birouri
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Orasului Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura