Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 22.12.2020

0
1243

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2020

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.09.2020

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ajustarii tarifului de depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si incheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 5 din 14.12.1994 pentru depozitare deseuri

5. Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren prevazute de art. 456 alin. (4) si art. 464 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, la bugetul local al Orasului Navodari, pentru persoanele fizice si juridice care detin in proprietate cladiri si care sunt utilizate pentru prestare de servicii turistice pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, pentru anii 2021-2023

6. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuintele situate in orasul Navodari str. Pescaruluinr. 88, bl.SP2

7. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 47094/19.11.2018 pentru spatiul nr. 14-15 situat in Piata Centrala Navodari

8. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unor contracte de inchiriere pentru locuinte sociale situate in Orasul Navodari

9. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 54130/16.11.2016 pentru locuinta situata in Navodari, str. Ghioceilor, Bl. 58, Sc.A, etaj.4, ap. 19

10. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuintele sociale situate in Navodar, strada Cabanei, Camin nou, etaj 2, camera 209B si camera 212, judetul Constanta

11. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru un chirias al carui contract pentru locuinta sociala a expirat

12. Proiect de hotarare cu privire la retragerea dreptului de folosinta pentru lotul nr. 212 situat in Navodari, str. S8, atribuit in baza legii 15/2003

13. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situata in Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, lo. 2, bloc SP2, ap. 7

14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii conventiilor de justificare a avansurilor in conformitate cu art.5Ù1, alin.1 si 2 al OG nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

15. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 111/01.07.2020

16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI” de catre S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

17. Proiect de hotarare privind stablirea sumei maxime pentru anularea creantelor fiscale

Ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Orasului Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura