Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului programului ”Cald în casa ta”

0
2236

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ropână la data 8 iulie 2022, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului programului ”Cald în casa ta”.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760.822 sau pe adresa de e-mail: asistentasociala@primaria-navodari.ro.