Recenzarea prin interviu față în față, până în 17 iulie 2022! Participarea la recensământ este obligatorie, serviciile recenzorilor sunt remunerate

0
212

23 de recenzori sunt pe teren pentru colectarea datelor prin interviuri față în față de la populația care nu s-a autorecenzat, dar și de la persoanele care nu au primit confirmarea autorecenzării în etapa anterioară. Ultima etapă a Recensământului Populației și Locuințelor se va desfășura până în data de 17 iulie 2022!

În total, orașul Năvodari are prevăzut un total de 48 de recenzori pentru colectarea datelor de la toate gospodăriile de pe raza UAT Năvodari. Reluăm astfel apelul către persoanele interesate să se înscrie ca recenzori, prin completarea următorului chestionar online: https://forms.gle/a76tXwmoh2MM3y6MA în vederea acoperirii tuturor sectoarelor de recensământ de pe raza UAT Năvodari!

Serviciile de recenzare sunt remunerate! Toți recenzorii încheie contracte de prestări servicii cu Primăria Orașului Năvodari, pe durata derulării recenzării în teren, plata făcându-se în funcție de numărul de chestionare completate prin interviu față în față. De exemplu: pentru o locuință formată din 5 persoane, remunerația va fi de 38,5 lei (7 lei pentru ”Secțiunea pentru recenzarea fiecărei persoanei” și 3,5 lei pentru ”Secțiunea pentru recenzarea locuinței”, inclusiv ”Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit”).

ATENȚIE! Recenzorii de teren nu cer informații confidențiale, precum datele cardurilor bancare, averea sau veniturile realizate, istoric medical sau simpatii politice, fiecare recenzor având obligația de a prezenta legitimația cu însemnele Recensământului.

Rugăm toți năvodărenii care vor participa în această etapă a Recensământului să asigure tot sprijinul necesar colectării datelor! Durata activității de recenzare este în medie de 15 minute.

Participarea la recensământ este obligatorie! Conform art. 54 din OUG 19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, refuzul de a furniza informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate constituie contravenții: amenda este cuprinsă între 1.000 – 3.000 de lei!

Mai multe informații: https://www.recensamantromania.ro/ și https://primaria-navodari.ro/category/recensamant-2021/