În atenția cetățenilor

0
3269

Lista de prioritate a solicitanților care au acces la atribuirea unui lot de teren în baza Legii 15/2003 este afișată la sediul primăriei. Aceasta poate fi consultata și aici.
În vederea respectării prevederilor legale este necesar să se verifice dacă cei înscriși în lista de prioritate întrunesc, la data prezentă, condițiile de eligibilitate pentru repartizarea unui lot de teren:
– să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani
– să aibă domiciliul în Orașul Năvodari
– să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau teren destinat construirii
Pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, veți depune  la Primăria Năvodari, în termen de 10 zile lucrătoare,  următoarele documente:
– copie carte de identitate
– declarație notarială dată de titularul dosarului și de membrii majori ai familiei acestuia (soț, soție, copii) din care să reiasă că nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi

Descarcă lista completă

Descarcă modelul de formulare care trebuie sa apară în declarația notarială