DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE DE PRELUCRĂRI ALE DATELOR PERSONALE

0
1232

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE DE PRELUCRĂRI

 

Regulamentului European 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice prevede mai multe drepturi pentru persoanele vizate dupa cum urmeaza:

 

Dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate (Art. 12)

Primaria Navodari furnizeazǎ informări ale prelucrǎrilor de date efectuate. Informǎrile structurate sunt disponibile în zonele de acces în instituţie și la avizierele din interiorul instituţiei iar informǎrile detaliate sunt postate pe acest site web sau se pot consulta la departamentele responsabile de prelucrari (exemplu: Secretariat, Departamentul Resurse Umane sau Asistenta Sociala).

 

Dreptul de acces (Art 15)

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Dreptul de a obţine o copie a datelor deţinute nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

 

Dreptul la rectificare (Art. 16)

Reprezintă dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului să remedieze inexactitățile privind datele cu caracter personal stocate în legătură cu acesta. În anumite circumstanțe, dacă datele cu caracter personal sunt incomplete, o persoană poate cere operatorului să completeze datele sau să înregistreze informații suplimentare.

 

 

Dreptul la stergerea datelor (Art. 17)

Persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele lor să fie șterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau dacǎ individul își retrage consimțământul sau dacă informația este prelucrată ilegal. Există cateva excepții: dacă prelucrarea se face în scopuri științifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri statistice, iar ștergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor.

 

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18)

Persoana vizată are dreptul (in anumite cazuri) de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării pentru o anumită perioadă de timp.

 

Dreptul la portabilitate (Art. 20)

Persoana vizată are dreptul de a solicita ca informațiile cu caracter personal să-i fie furnizate sau să fie trimise altui operator de date.

 

Dreptul la opozitie (Art. 21)

Persoanele vizate au dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrări. Exceptȃnd cazul ȋn care prelucrarea datelor se face conform legislatiei in vigoare.

 

Drepturi legate de luarea deciziilor automatizate și profilarea (Art. 22)

Se referă la decizii sau profiluri automate care ar putea avea ca rezultat efecte semnificative asupra unui individ. Persoanele vizate au dreptul să nu se supună deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Atunci când se utilizează profilarea, trebuie luate măsuri pentru a asigura securitatea și fiabilitatea serviciilor. Decizia automată bazată pe date sensibile poate fi făcută numai cu acordul explicit al persoanei vizate.

 

Drepturile de mai sus sunt interpretabile in functie de mai multe aspect printer care amintim (scopul prelucrarii, durata prelucrarii)

Descarcă aici modelul de contact DPO : Model de contact DPO