Consiliul Local Navodari a aprobat Lista de prioritate a solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren in baza Legii 15/2003

0
3821
happy Young couple moving in new home

Prin Hotararea nr. 196/26.08.2019, Consiliul Local Navodari a aprobat Lista de prioritate a solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren in baza Legii 15/2003.

Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 15/2003, persoanele care se regasesc pe Lista de prioritate a solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren, pentru a putea beneficia de prevederile Legii 15/2003, pentru verificarea conditiilor de eligibilitate, au obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei, sa depuna la Registratura Primariei Orasului Navodari, urmatoarele:

  1. Copie act identitate;
  2. Declaratii notariale individuale date de titularul cererii de teren si de membrii majori ai familiei acestuia (sot, sotie, copii) din care sa reiasa ca nu au avut sau nu detin in proprietate o locuinta ori un teren destinat construirii unei locuinte proprietate personala, ca nu detin in calitate de chiriasi o locuinta din fondul locativ de stat, atat in localitatea in care se solicita atribuirea in folosinta a unui teren cat si in alte localitati.

Lista de priorități la legea 15