CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN DATA DE 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică)

0
1415

Nr.39562/03.11.2020

  

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN  DATA DE 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică)

 

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj interviu Rezultat proba interviu

 

1      Pascariu Luminița Portar/

Serviciul Administrativ

69,66 Admis

 

2      Dumitrașc Alexa Muncitor calificat, treaptă profesională I /

Compartiment Întreținere-Reparații

89,33 Admis

 

3 Vasu Gabriel -//- 87,66 Admis
4      Suciu Viorel Muncitor calificat, treaptă profesională IV/

Compartiment Întreținere-Reparații

85,66 Admis
5      Coman Petruța Emilia Muncitor calificat, treaptă profesională II /

Compartiment Spatii Verzi

88,00 Admis
6 Savu Lucia-Simona -//- 84,66 Admis

 

Cu drept de contestație până în data de 04.11.2020, ora 11.00

Afișat astăzi 03.11.2020, ora 11,00