Centralizator cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocupare posturi contractuale din data de 29 august 2022 (proba scrisă)

0
741

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN  DATA DE 29.08.2022 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art. 34 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale la concursul din data de 29.08.2022 (proba scrisă):

 

REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN  DATA DE 29.08.2022 (proba scrisă):

Top of Form

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisă Medie punctaj proba interviu Media finala Rezultat

concurs

1 Păduraru Lavinia Ana-Maria educator, studii superioare – Compartiment: Centrul de zi pentru copii 71,33 85,00 78,16 ADMIS
2

 

Iordache Raluca referent debutant, studii medii, – Compartiment: Expert pentru Problemele Romilor 52,66 66,66 59,66 ADMIS

Afișat astăzi 01.09.2022, ora 13.30, la avizierul de la sediul instituției, str. Dobrogei nr. 1 și pe pagina de internet a instituției, www.primaria-navodari.ro.

 

Secretar comisie,

Inspector, Comp. Resurse Umane

Abagiu Ioana Maria