SPCLEP Năvodari: Precizări cu privire la valabilitatea actelor de identitate

0
2490
carte identitate

Echipa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor reamintește că eliberarea actelor de identitate al căror termen de valabilitate a expirat se face la solicitarea titularului. Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

Actul de identitate poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării, dar nu mai puțin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Programări online!

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor: