Școlarii cu Cerințe Educative Speciale pot beneficia de serviciul ACTIVITĂȚI SOCIO-EDUCATIVE gratuit în cadrul Centrului de Zi pentru Copii

0
1058

În urma demersurilor făcute de către Primaria Năvodari prin Direcţia Asistenţă Socială, s-a realizat crearea unui nou program de servicii oferite comunităţii, respectiv ACTIVITĂŢI  SOCIO-EDUCATIVE pentru copiii cu CES (cerinţe educative speciale).

Serviciul funcţionează începand cu luna Martie 2018, având ca principal obiectiv: Formarea şi exersarea unor conduite independente pentru integrarea în plan social, dar şi antrenarea unei autonomii personale şi sociale, ce asigură terenul pentru o educaţie cognitivă mai bună şi o integrare în comunitate eficientă.

Serviciul se desfăşoară pe grupe de lucru, în funcţie de vârstă, nevoi, particularităţi de dezvoltare şi nivel de achiziţii.

În continuare, sunt locuri disponibile şi vă aşteptăm să vă înscrieţi în cadrul Centrului de Zi pentru Copii, pentru a reuşi împreuna să contribuim la dezvoltarea armonioasă a copiilor, într-un spaţiu adaptat nevoilor şi particularităţilor lor.

Cererile se vor depune la sediul Centrului de Zi pentru Copii, Str. Sănăţatii, Nr. 3 (lângă serviciul Taxe şi Impozite).

CONDIŢII  DE ELIGIBILITATE  PENTRU ADMITEREA ÎN CENTRUL DE ZI PENTRU COPII

  • Criteriul – vârsta pentru alcătuirea acestor grupe, este cuprins ȋntre 4 şi 13 ani
  • Criteriul – nivel de achiziţii mediu* din punct de vedere cognitiv* dar şi psihomotric* pentru a răspunde solicitărilor acestuia, precum şi una din situaţiile de mai jos:
  • Copiii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
  • Copiii cu familii monoparentale;
  • Copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi ȋn străinătate;
  • Copiii cu un grad ridicat de abandon şcolar;
  • Copiii aflaţi ȋn situaţii de risc de abandon, neglijare, abuz sau orice altă situaţie de risc psiho-social ȋn care se află copilul la un moment dat;
  • Copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială respectiv plasamentul familial sau tutela;
  • Copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie speciala şi au fost reintegrati ȋn familie;

 

NOTA*  Acest program oferit NU înlocuieşte activităţile recuperative, desfăşurate individual în alte   

                unităţi de specialitate. Programul este construit pentru a oferi beneficii pe latura socio-

                afectivă a copilului.

 

Informatii suplimentare puteti vizualiza in anuntul anterior ->   Anunț înscriere copii cu cerințe educaționale speciale pentru Centrul de Zi | Primăria Năvodari