Comunicarea de acceptare făcută de PINO STAR SRL la oferta de vânzare teren făcută de TĂNĂSIE LIDIA

COMUNICARE PINO STAR